Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni
 • Kapituła Medalu Zasłużonemu GUMed
 • Uczelniana Kapituła Czerwonej Róży
 • Rada Biblioteczna
 • Rada Muzealna
 • Zespół Redakcyjny European Journal of Translational and Clinical Medicine
 • Zespół Redakcyjny Gazety GUMed
 • Chór Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Tadeusza Tylewskiego
 • Komisja Bioetyczna ds. Badań Naukowych
 • Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach
 • Zespół Koordynatorów Programu Erasmus+
 • Uczelniany Samorząd Studencki
 • Studenckie Towarzystwo Naukowe Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Stowarzyszenie Absolwentów
 • Klub Seniora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Pełnomocnicy i inne powołania Rektora (2020-2024)
 • Rzecznicy dyscyplinarni
 • Kronikarz Uczelni
 • Poczet Sztandarowy
 • Organizacje związkowe
 • Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych