Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii

Katedra Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii

p.o. Kierownika:
prof. dr hab. Dariusz Wydra

Adres:Mariana Smoluchowskiego 17, 80-214, Gdańsk
Tel.:58 584 40 41 - kierownik
58 584 40 40 - sekretariat
E-mail:klinikapoloznictwa@gumed.edu.pl