Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Jednostki ogólnouczelniane  > Centrum Chorób Mózgu

Centrum Chorób Mózgu

Jednostki ogólnouczelniane
Numer MPK: 719

Kierownik:
prof. dr hab. Bartosz Karaszewski

bartosz.karaszewski@gumed.edu.pl
Aktualizacja strony: 24.11.2022
Helpdesk IT