Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Jednostki międzyuczelniane i jednostki wspólne  > Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed  > Jednostki organizacyjne MWB UG i GUMed w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Jednostki organizacyjne MWB UG i GUMed w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Adres:Dębinki 1, 80-211, Gdańsk