Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Jednostki międzyuczelniane i jednostki wspólne  > Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed  > Jednostki organizacyjne MWB UG i GUMed w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym  > Instytut Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej

Instytut Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej

p.o. Dyrektora:
prof. dr hab. Anna Żaczek

anna.zaczek@gumed.edu.pl

Adres:Dębinki 1, 80-211, Gdańsk
Tel.:58 349 14 38
Fax:58 349 14 45