Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Jednostki międzyuczelniane i jednostki wspólne  > Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Dziekan:
dr hab. Ewelina Król, prof. uczelni

Adres:A. Abrahama 58, 80-307, Gdańsk
Tel.:58 523 63 20, 523 63 21
Fax:58 523 64 30
E-mail:dziekanat@biotech.ug.edu.pl