Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Jednostki międzyuczelniane i jednostki wspólne  > Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed  > Instytut Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego

Instytut Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Adres:A. Abrahama 58, 80-307, Gdańsk

Informacje o jednostkach Instytutu Biotechnologii UG dostępne są na stronie:
Struktura Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii

Aktualizacja strony: 03.10.2019
Helpdesk IT