Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Jednostki międzyuczelniane i jednostki wspólne  > Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed  > Dziekanat Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

Dziekanat Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Numer MPK: 639

Kierownik Działu:
mgr Ewa Brzana

Adres:A. Abrahama 58, 80-307, Gdańsk
Tel.:58 523 63 20
Fax:58 523 64 30
E-mail:dziekanat@biotech.ug.edu.pl
Aktualizacja strony: 10.01.2018
Helpdesk IT