Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Jednostki pozawydziałowe  > Interdyscyplinarne Pomorskie Centrum Medycyny Cyfrowej

Interdyscyplinarne Pomorskie Centrum Medycyny Cyfrowej

Jednostki pozawydziałowe
Numer MPK: 726

Kierownik:
mgr inż. Wojciech Kiedrowski

wojciech.kiedrowski@gumed.edu.pl
Adres:M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210, Gdańsk
Aktualizacja strony: 22.01.2024
Helpdesk IT