Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Jednostki ogólnouczelniane  > Kolegium Kształcenia Podyplomowego

Kolegium Kształcenia Podyplomowego

Jednostki ogólnouczelniane
Numer MPK: 707

Dyrektor:
prof. dr hab. Leszek Bieniaszewski

leszek.bieniaszewski@gumed.edu.pl
Adres:Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210, Gdańsk
Tel.:58 349 10 73
E-mail:szkolenia@gumed.edu.pl
Aktualizacja strony: 13.03.2023
Helpdesk IT