Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego

Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
Numer MPK: 454

Kierownik:
prof. dr hab. med. Krzysztof Łukaszuk

prof. dr hab. med. Krzysztof Łukaszuk

krzysztof.lukaszuk@gumed.edu.pl

Szczególnie interesują go zagadnienia związane z leczeniem niepłodności, zapłodnieniem pozaustrojowym, diagnostyką preimplantacyjną oraz diagnostyką i leczeniem nawracających poronień. Profesor dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk jest autorem wielu innowacyjnych rozwiązań wprowadzonych w polskiej medycynie rozrodu, z których dzisiaj korzystają również inne ośrodki medyczne. Jest prekursorem w Polsce oceny rezerwy jajnikowej za pomocą AMH i Inhibiny B, jak również prekursorem diagnostyki preimplantacyjnej PGD.

Członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Polskiego Towarzystwa Andrologicznego, Preimplantation Genetic Diagnosis International Society, European Society of Human Reproduction and Embryology(ESHRE) oraz American Society for Reproductive Medicine(ASRM).

Adres:Dębinki 7, 80-211, Gdańsk
Tel.:58 349 19 68 - sekretariat
E-mail:zppg@gumed.edu.pl

„Ręka, która wprawia w ruch kołyskę, porusza światem”
R.M. RilkeNajważniejszym zadaniem na kierunku Położnictwo jest działanie zgodne z celami strategicznymi Uczelni i kształcenie studentów na poziomie studiów licencjackich i magisterskich w sposób najlepiej przygotowujący do wykonywania zawodu położnej, przed którym stoją dzisiaj nowe wyzwania współczesnego położnictwa, neonatologii i ginekologii oraz coraz większa konkurencja na rynku pracy.


Kształcenie prowadzone w Zakładzie Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego GUMed realizowane jest na trzech poziomach:

1. Studia I stopnia – student uzyskuje tytuł zawodowy licencjata położnictwa, uprawniający do wykonywania zawodu położnej w państwach UE;

2. Studia II stopnia – student uzyskuje tytuł zawodowy magistra położnictwa

3. Możliwość kontynuowania studiów III stopnia w Szkole Doktorskiej


Jednostki:

Pracownia umiejętności w Opiece Neonatologicznej

Pracownia umiejętności w Opiece Ginekologicznej

Pracownia umiejętności Technik Położniczych i Prowadzenia Porodu

Aktualizacja strony: 13.04.2024
Aleksandra Krawczyk, Anna Michalik, Joanna Moćkun, Aleksandra Nowicka, Wiktoria Rozmarynowska, Anna Szablewska, Lucyna Wójcicka