Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego

Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
Numer MPK: 454

Kierownik:
prof. dr hab. med. Krzysztof Łukaszuk

krzysztof.lukaszuk@gumed.edu.pl
Adres:Dębinki 7, 80-211, Gdańsk
Tel.:58 349 19 68 - sekretariat
E-mail:zppg@gumed.edu.pl

„Ręka, która wprawia w ruch kołyskę, porusza światem”
R.M. RilkeNajważniejszym zadaniem na kierunku Położnictwo jest działanie zgodne z celami strategicznymi Uczelni i kształcenie studentów na poziomie studiów licencjackich i magisterskich w sposób najlepiej przygotowujący do wykonywania zawodu położnej, przed którym stoją dzisiaj nowe wyzwania współczesnego położnictwa, neonatologii i ginekologii oraz coraz większa konkurencja na rynku pracy.Kształcenie prowadzone w Zakładzie Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego GUMed realizowane jest na trzech poziomach:

1. Studia I stopnia – student uzyskuje tytuł zawodowy licencjata położnictwa, uprawniający do wykonywania zawodu położnej w państwach UE;

2. Studia II stopnia – student uzyskuje tytuł zawodowy magistra położnictwa

3. Studia III stopnia – doktoranckie

Aktualizacja strony: 07.10.2019
Anna Michalik, Joanna Moćkun, Anna Szablewska, Lucyna Wójcicka