Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego

Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

AKTYWNOŚCI PUBLIKACYJNE

Wykaz publikacji naukowych z udziałem studentów:

1. A. Michalik, J. Pietrzak, M. Widomska, J. Olszewska Women’s opinions about potential complications of caesarean delivery, J. Public Health Nurs. Med. Rescue 2017, nr 2, s. 52-58,

2. A. Michalik, M. Hajduk, J. Olszewska, A. Czerwińska-Osipiak Diagnostyka i leczenie nadciśnienia indukowanego ciążą jako element profilaktyki okołoporodowej, Pielęg. Pol. 2017, nr 2, s. 307-312

3. M. Napiórkowska-Orkisz, J. Olszewska Rola personelu medycznego we wsparciu psychicznym kobiety i jej rodziny po przebytym poronieniu, Pielęg. Pol. 2017, nr 3, s. 529-536

4. J. Olszewska, M. Napiórkowska-Orkisz, A. Czerwińska-Osipiak Opieka nad rodzicami w żałobie po wewnątrzmacicznym obumarciu płodu i obumarciu jednego z bliźniaków w ciąży wielopłodowej, Pol. Przegl. Nauk Zdr. 2017, nr 2, s. 230-234

5. M. Napiórkowska-Orkisz, J. Olszewska Postawy rodziców i pracowników ochrony zdrowia wobec noworodków urodzonych na granicy zdolności życiowych, Pol. Przegl. Nauk Zdr. 2017, nr 1, s. 91-96

6. M. Napiórkowska-Orkisz, J. Olszewska Wpływ holistycznej opieki nad pacjentem OITN na psychologiczne i fizyczne aspekty wcześniactwa, Pol. Przegl. Nauk Zdr. 2017, nr 1, s. 97-101

7. M. Hajduk, A. Michalik, J. Olszewska, A. Czerwińska-Osipiak Diagnostyka i leczenie nadciśnienia indukowanego ciążą jako element profilaktyki okołoporodowej, Zdrowie w nauce i praktyce : czterdziestolecie szpitala w Puszczykowie : doświadczenia i rozwój : konferencja naukowa, Poznań, 3 czerwca 2016 r. : program i streszczenia

8. J. Hlebowicz, M. Strahl, A. Czerwińska – Osipiak Stymulacja dotykowa noworodka przedwcześnie urodzonego : rola położnej Zdrowie w nauce i praktyce : czterdziestolecie szpitala w Puszczykowie : doświadczenia i rozwój : konferencja naukowa, Poznań, 3 czerwca 2016 r. : program i streszczenia

9. K. Konopska, K. Kretowicz, A. Michalik Ocena jakości opieki położniczej na oddziale patologii ciąży, Probl. Pielęg. 2015; t. 23, nr 4, s. 465-470

10. M. Dębicka, A. Czerwińska-Osipiak, K. Łukaszuk, J. Olszewska Udział położnej w kształtowaniu więzi emocjonalnej między matką a dzieckiem podczas porodu, Probl. Pielęg. 2015; t. 23, nr 1, s. 99-103

11. A. Czerwińska- Osipiak, M. Dębicka, K. Łukaszuk, J. Olszewska Udział położnej w kształtowaniu więzi emocjonalnej między matką a dzieckiem w okresie ciąży, Choroby społeczne i człowiek w podmiocie leczniczym / red. nauk. M. D. Głowacka, E. Jakubek, Poznań : Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu, 2014, S. 123-133

Publikacje pracowników Zakładu dostępne są pod adresem:

Bilbiografia ZPPG

Aktualizacja strony: 31.05.2024
Aleksandra Krawczyk, Anna Michalik, Joanna Moćkun, Aleksandra Nowicka, Wiktoria Rozmarynowska, Anna Szablewska, Lucyna Wójcicka