Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego

Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

Działalność naukowa Zakładu Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego obejmuje nie tylko aspekty sprawowania opieki położniczo – ginekologicznej i neonatologicznej, ale również: historię zawodu, zastosowanie specjalistycznych procedur diagnostycznych i terapeutycznych, oraz ewaluację procesu edukacji.

Aktualnie prowadzone w Zakładzie projekty obejmują poniższe obszary badawcze:


- opieka perinatalna nad matką i dzieckiem, z uwzględnieniem aspektów psychologicznych oraz społecznych,


- diagnostyka preimplantacyjna,


- zdrowie reprodukcyjne,


- historia zawodu położnej i współczesne funkcjonowanie,


- realizacja kompetencji zawodowych położnych w aktualnie obowiązującym systemie opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych.

Prowadzone projekty:

  • W Zakładzie Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego prowadzona jest praca statutowa 
2018-2020 pt. Diagnostyka prekoncepcyjna oraz zdrowie reprodukcyjne i seksualne kobiet województwa pomorskiego.

Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego profesor dr hab. K. Łukaszuk w konkursie OPUS 14 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki uzyskał grant na projekt pt. “Badanie potencjału rozrodczego komórek jajowych i zarodków z użyciem analizy proteomicznej płynu pęcherzykowego i hodowlanego”

Realizowany jest projekt NCN przez profesora dr hab. K. Łukaszuka: Kampania na rzecz zachowania płodności u pacjentów onkologicznych wraz z Liga Walki z Rakiem, PTMRiE i PTO.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało dotacje celową na finansowanie zadań związanych z rozwojem naukowym młodych naukowców do 35 roku życia dla mgr Jakuba Pietrzak za projekt pt. Metody łagodzenia bólu porodowego w ocenie pacjentek UCK Gdańsk.

Inne prowadzone projekty:

- CZYNNIKI DETERMINUJĄCE WYBÓR CIĘCIA CESARSKIEGO JAKO METODĘ ROZWIĄZANIA CIĄŻY.– dr Anna Michalik, dr Agnieszka Czerwińska-Osipiak, mgr Lucyna Wójcicka

- CZYNNIKI DETERMINUJĄCE WYBÓR METOD ŁAGODZENIA BÓLU PORODOWEGO 
W WYBRANYCH SZPITALACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO – mgr Jakub Pietrzak

- ZASTOSOWANIE NOWOCZESNYCH METOD KSZTAŁCENIA W NAUCZANIU POŁOŻNYCH 
Z PRZEDMIOTU TECHNIKI POŁOŻNICZE I PROWADZENIE PORODU– mgr Lucyna Wójcicka

- ZDROWIE REPRODUKCYJNE I ZADOWOLENIE Z ŻYCIA SEKSUALNEGO POŁOŻNYCH PRACUJĄCYCH ZMIANOWO – rozprawa doktorska Joanna Moćkun

- POZIOM WIEDZY A ZACHOWANIA ŻYWIENIOWE WŚRÓD KOBIET CIĘŻARNYCH 
W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM – mgr Marzena Strahl

- POZIOM WIEDZY ZAKONNIC NA TEMAT PROFILAKTYKI RAKA PIERSI”- Kniaziew K.,
 Kamińska J., Czerwińska – Osipiak A., Wójcicka L.

- POZIOM WIEDZY UCZNIÓW POMORSKICH SZKÓŁ ŚREDNICH NA TEMAT WPŁYWU ALKOHOLU NA PŁÓD autorstwa Pigiel K., dr J. Kamińska J., dr Czerwińska-Osipiak A., mgr Wójcicka

- MOBBING AMONG HEALTHCARE PROFESSIONALS IN OBSTETRIC AND GYNAECOLOGICAL WARDS INTHE HOSPITALS OF THE POMERANIAN/PROVINCE IN POLAND/ ZJAWISKO MOBBINGU W ŚRODOWISKU PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH ODDZIAŁÓW POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNYCH SZPITALI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO autorstwa dr Justyna Kamińska, dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, dr hab.Agnieszka Zimmermann

- MOBBING A MILCZENIE W ORGANIZACJI WŚRÓD PRACUJĄCYCH STUDENTÓW GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. – dr Justyna Kamińska

- SKALA ZJAWISKA MOBBINGU A OCENA WŁASNEJ SKUTECZNOŚCI WŚRÓD PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH PIONÓW POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNYCH SZPITALI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO – dr J. Kamińska

- MOŻLIWOŚĆ OCENY OKNA IMPLANTACYJNEGO PRZEZ ANALIZĘ PRÓBEK Z PŁYNU 
I BIOPSJI ENDOMETRIUM (mRNA, NCS, cytomtria przepływowa)- prof. dr hab. K. Łukaszuk

- OCENA WYNIKÓW DOJRZEWANIA OOCYTÓW W WARUNKACH IN VITRO)- prof. dr hab. 
K. Łukaszuk

- OCENA WYNIKÓW ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO W SCHEMACIE WIELOKROTNEJ STYMULACJI (MultiStim) )- prof. dr hab. K. Łukaszuk

- WPŁYW STĘŻENIA ANDROGENÓW ORAZ HORMONU ANTYMULLEROWSKIEGO (AMH) NA STATUS GENETYCZNY ZARODKÓW UZYSKANYCH PODCZAS PROCEDURY ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO- prof. dr hab. K. Łukaszuk

- OCENA WPŁYWU POZIOMU WIT.D W PŁYNACH PĘCHERZYKOWYCH NA POTENCJAŁ ROZWOJOWY ZARODKÓW- prof. dr hab. K. Łukaszuk

- OCENA MOŻLIWOŚCI WSPOMAGANIA IMPLANTACJI ZARODKÓW PRZEZ PODSKÓRNE PODANIE CZYNNIKA STYMULUJACEGO TWORZENIE KOLONII GRANULOCYTÓW (G-CSF)- prof. dr hab. K. Łukaszuk

Realizowane rozprawy doktorskie:
mgr Jakub Pietrzak
mgr Marzena Strahl
mgr Joanna Moćkun
mgr Anna Szablewska

Aktualizacja strony: 31.05.2024
Aleksandra Krawczyk, Anna Michalik, Joanna Moćkun, Aleksandra Nowicka, Wiktoria Rozmarynowska, Anna Szablewska, Lucyna Wójcicka