Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego

Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

KOŁO NAUKOWE

Studenckie Koło Naukowe “Przyszłe Położne”


Przewodnicząca Koła: Aleksandra Nowicka (położnictwo III rok, I st.)


V-ce Przewodnicząca: Pola Piekutowska (położnictwo III rok, I st.)


Zarząd SKN dodatkowo tworzy: Urszula Kołecka (położnictwo III rok, I st.)


Opiekunki Koła:

dr n. o zdr. Anna Szablewska

mgr Aleksandra Krawczyk


Nasze Koło działa przy Zakładzie Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zostało założone w 2008 roku, następnie reaktywowane w roku akademickim 2012/2013 i czynnie działające do dzisiaj.Koło tworzą Studentki położnictwa studiów licencjackich oraz magisterskich na czele z Opiekunem.
Naszą misją jest szerzenie profilaktyki nowotworów kobiecych, edukowanie społeczeństwa oraz rozwój indywidualny w obszarze naukowym. Mamy wiele planów i marzeń, które z roku na rok wcielamy w życie, co poza oczywistą satysfakcją pozwala nam się rozwijać i promować najpiękniejszy zawód na świecie!


Zajmujemy się:

 • promowaniem kierunku położnictwo, m.in. podczas Dni Otwartych GUM-ed,
 • rozwojem indywidualnym, poprzez udział w konferencjach (czynnie i biernie), współpracę z innymi Uczelniami oraz ośrodkami, jak również zaangażowanie w prowadzenie badań naukowych i publikacji,
 • edukacją społeczeństwa w szeroko pojętej profilaktyce tj: rak piersi, rak szyjki macicy, rak trzonu macicy, rak jajnika, rak prostaty. W dodatku nauczamy o laktacji, FAS, antykoncepcji, suplementacji w ciąży, przedszkolaków zapoznajemy z pielęgnacją noworodka, a młodzież o używkach, zaburzeniach odżywania oraz depresji,
 • prowadzeniem warsztatów w przedszkolach, szkołach podstawowych, liceach, dla Uczniów, Nauczycieli oraz Pracowników firm, jak również podczas wydarzeń organizowanych przez Uczelnie (np. Piknik Nauki Fahrenheita, Dzień Otwarty),
 • działalnością charytatywną, organizując zbiórki pieniężne i rzeczowe dla Szpitali oraz Hospicjów działających na terenie Trójmiasta,
 • prowadzeniem miesięcy tematycznych oraz postów edukacyjnych w social-mediach.
Podjęłyśmy aktywną współpracę z:
 • Centrum Chorób Piersi UCK,
 • MEDICORUM Centrum Zdrowia (Zlot MotoCYClovy),
 • Koło Naukowe Logopedów Uniwersytetu Gdańskiego,
 • Studenckie Koło Położnictwa Wydziału Lekarskiego,
 • Koło Naukowe Biomed,
 • Fundacja 3maliny,
 • PTSF (Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji), Oddział Gdańsk.


  Wierzymy, że wspólnie możemy osiągnąć niemożliwe, a współpracując szerzyć dobro.

Serdecznie zapraszamy do naszego Koła wszystkich Studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy w dziedzinie położnictwa odnajdują swoją pasję.

Nasze social-media:
FACEBOOK: https://www.facebook.com/SKNPrzyszlePolozne/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/skn_przyszlepolozne/

Najważniejsze osiągniecia Koła:
 • Wygrana w kategorii „najlepszy student” na etapie uczelnianym Konkursu Czerwonej Róży (Wanda Kwiatkowska) – rok akademicki 2022/2023
 • Wygrana w kategorii „najlepsze koło naukowe” na etapie uczelnianym Konkursu Czerwonej Róży – rok akademicki 2022/2023
 • Wygrana w kategorii „najlepsze koło naukowe” na etapie międzyuczelnianym Konkursu Czerwonej Róży – rok akademicki 2022/2023
 • Czynny udział w Konferencji European Midwives Association (EMA) w Atenach (Wanda Kwiatkowska, Paulina Budna, Julia Donarska oraz Julia Burdecka) – 2023
 • Nagroda za prezentację swoich badań naukowych podczas Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pamięci prof. dr hab. n. med. Piotra Lassa (Paulina Budna) – 2023
 • II miejsce w I edycji sesji “Midwifery” w ramach 28. International Student Scientific Conference w Gdańsku (Wanda Kwiatkowska i Marie Bisch) – 2023
 • Dwukrotne ustanowienie rekordu Guinnessa w samobadaniu piersi – 2023 i 2024


  Prowadzone projekty naukowo-badawcze:

 • „Stresory wpływające na personel medyczny w czasie pandemii COVID-19 – porównanie wyników badań z 2020 i 2022 roku” (Anna Szablewska, Katarzyna Turoń, Agnieszka Czerwińska-Osipiak, Agata Zdun-Ryżewska, Jolanta Olszewska, Wanda Kwiatkowska)
 • „Karmienie piersią i funkcjonowanie seksualne wśród kobiet” (Anna Szablewska, Agnieszka Czerwińska-Osipiak, Jolanta Olszewska, Wanda Kwiatkowska, Aleksandra Nowicka, Pola Piekutowska, Urszula Kołecka, Zofia Zręda)
 • „Wpływ aktywności fizycznej na wskaźniki opieki okołoporodowej oraz występowanie porodu przedwczesnego i niskiej masy urodzeniowej” (Anna Szablewska, Agnieszka Czerwińska-Osipiak, Jolanta Olszewska, Paulina Budna, Wanda Kwiatkowska, Dominika Rabant)

  Spis wydarzeń od 2021 roku
 • Spotkanie edukacyjne dla Członkiń z położną domową – mgr Karoliną Kardasz (06.12.2021)
 • Akcja „Położne dla Ukrainek” – zbiórka funduszy dla kobiet ciężarnych, położnic i mam z małymi dziećmi doświadczonych wojną (marzec 2022)
 • „Gdańskie Domy dla Dzieci” – wizyta w Domu Dziecka i edukowanie podopiecznych w zakresie wiedzy położniczo-ginekologicznej (02.04.2022)
 • VI edycja „Wyroluj raka” – profilaktyka nowotworu piersi (15.05.2022)
 • Piknik Nauki Fahrenheita – własne stoisko edukacyjne (29.05.2022)
 • Apel przeciwko FAS- Płodowy Zespół Alkoholowy (wrzesień 2022)
 • I edycja Zlotu MotoCYClovego- profilaktyka nowotworu piersi (10.09.2022)
 • II edycja konferencji „Spotkania bez tabu” w temacie zdrowie i seksualność (29.10.2022)
 • Z okazji „Dnia Dziecka Utraconego” zaprojektowanie kartek umożliwiających personelowi medycznemu wykonanie pamiątkowego „odcisku stópki” dla rodziców doświadczających utraty dziecka w okresie okołoporodowym- kartki trafiły do placówek medycznych w Polsce (grudzień 2022)
 • Warsztaty wychowawczo-profilaktyczne dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Redzie – cykl miesiączkowy, higiena ciała, samobadanie piersi, zdrowe odżywianie i jego zaburzenia (24.10 i 26.10.2022)
 • Współudział w projekcie „O tym się nie mówi” podczas Pol’and’Rock Festival (październik 2022)
 • Udział w wydarzeniu organizowanym przez Odział Intensywnej Terapii Noworodka Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku (17.11.2022)
 • Organizacja zbiórki na „Różową skrzyneczkę” dla Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa GUM-ed- walka z ubóstwem menstruacyjnym (listopad 2022)
 • Warsztaty nt. samobadania piersi dla Uczennic X Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego w Gdańsku (02.12.2022)
 • Warsztaty dla Przedszkola nr 86 w Gdańsku – edukacja nt. zawodu położnej oraz pielęgnacji noworodka (styczeń 2023)
 • Udział w projekcie „Pink Lips” w ramach Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem Szyjki Macicy – stoisko edukacyjne (17., 19. i 20.01.2023)
 • Pobicie rekordu Guinnessa w samobadaniu piersi z okazji Dnia Kobiet (08.03.2023)
 • Zorganizowanie warsztatów z porodu fizjologicznego, karmienia piersią oraz opieki nad wcześniakiem dla Naukowego Koła Logopedów UG (09.03.2023)
 • I miejsce w Konkursie Czerwonej Róży w kategorii „najlepszy student” na etapie uczelnianym- Wanda Kwiatkowska (21.03.2023)
 • I miejsce w Konkursie Czerwonej Róży w kategorii „najlepsze koło naukowe” na etapie uczelnianym (21.03.2023)
 • Warsztaty edukacyjne dla Uczniów Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni- promowanie zachowań prozdrowotnych, profilaktyka stresu, dojrzewanie, zaburzenia odżywiania, depresja, uzależnienia (22-24.03.2023)
 • Zorganizowanie otwartego spotkania z Marią Bisch- studentką położnictwa, która była na misji w Kamerunie (30.03.2023)
 • Zorganizowanie stoiska „Położnictwo bez tajemnic” podczas Dnia Otwartego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (31.03.2023)
 • Wspólne malinowe szycie z Fundacją 3maliny dla Pacjentek Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku- szycie poduszek i torebek na butelki redona dla kobiet po zabiegu mastektomii (14.04.2023)
 • Czynny udział w I edycji sesji „Midwifery” 28. International Student Scientific Conference w Gdańsku- II miejsce Wanda Kwiatkowska i Marie Bisch (13.04.2023)
 • Czynny udział w I Konferencji Neonatologicznej „Neon” w Poznaniu we współpracy z Kołem Naukowym Logopedów UG- Wanda Kwiatkowska i Monika Kaźmierczak, Julia Donarska i Aleksandra Jakubowska (21-22.04.2023)
 • I miejsce w Konkursie Czerwonej Róży w kategorii „najlepsze koło naukowe” na etapie międzyuczelnianym (21.05.2023)
 • Zorganizowanie stoiska edukacyjnego podczas Pikniku Zdrowia i Urody w Gdańsku- suplementacja dla kobiet w ciąży, profilaktyka nowotworów kobiecych oraz antykoncepcja (27.05.2023)
 • II edycja Zlotu MotoCYClovego- profilaktyka nowotworu piersi (27.05.2023)
 • Piknik Nauki Fahrenheita- nauka samobadania piersi, badanie cytologiczne, prezentacja porodu ulicznego, kąpiel i pielęgnacja noworodka, badanie usytuowania płodu w macicy za pomocą Chwytów Leopolda, pomiary miednicy, atrakcje dla najmłodszych (28.05.2023)
 • Spotkanie z Rektorem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Marcinem Gruchałą- wręczenie listu gratulacyjnego dla Członkiń SKN za zaangażowanie w liczne inicjatywy edukacyjne oraz zwycięstwa w Konkursie Czerwonej Róży (30.05.2023)
 • Zorganizowanie stoiska podczas Jarmarku Dominikańskiego w Gdańsku – pierwsza pomoc u noworodków, niemowląt i małych dzieci (10.08.2023)
 • Zorganizowanie stoiska podczas Race For The Cure – przebieg badania cytologicznego, pierwsza pomoc u noworodka, nauka samobadania piersi (24.09.2023)
 • Zorganizowanie stoiska podczas Pomorskiej Nocy Naukowców – przebieg badania cytologicznego, prezentacja porodu ulicznego, samobadanie piersi, atrakcje dla najmłodszych (29.09.2023)
 • Prezentacja swoich badań podczas Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pamięci prof. dr hab. n. med. Piotra Lassa – Wanda Kwiatkowska, Aleksandra Goliczewska, Paulina Trepczyk, Emilia Zagórska, Paulina Budna, Julia Donarska (29.09.2023)
 • Warsztaty z samobadania piersi dla Pracowników firmy Arla w Gdańsku (06.10.2023)
 • Zorganizowanie stoiska z samobadani piersi podczas Pinktober-u w Olivii pod hasłem „Pier(w)si wygrywają” (16.10.2023)
 • Zorganizowanie stoiska edukacyjnego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku nt. profilaktyki raka piersi z okazji „Różowego października” (17-20.10.2023)
 • Warsztaty z samobadania piersi dla personelu medycznego Przychodni Kardiotel w Sopocie (19. i 25.10.2023)
 • Warsztaty z samobadania piersi dla Uczennic X Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego w Gdańsku (19. i 26.10.2023)
 • Czynny udział w Konferencji European Midwives Association (EMA) w Atenach- Wanda Kwiatkowska, Paulina Budna, Julia Donarska i Julia Burdecka oraz dr Anna Szablewska i dr Anna Michalik (26-29.10.2023)
 • Warsztaty uroginekologiczne dla Członkiń Koła z położną- mgr Martą Sadowską-Wartą (06.11.2023)
 • Zorganizowanie świątecznej zbiórki pieniężnej na rzecz Podopiecznych Hospicjum „Pomorze Dzieciom” – uzbierana kwota: 3630 zł (listopad/grudzień 2023)
 • Zorganizowanie świątecznej zbiórki rzeczowej na rzecz Pacjentów Oddziału Dziecięcego oraz Pacjentek Oddziału dla Dorosłych Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku (listopad/grudzień 2023)
 • Warsztaty edukacyjne „Liderów Profilaktyki Raka Piersi” dla Członkiń SKN prowadzone przez Stowarzyszenie „Różowy Motyl” (20.12.2023)
 • Zorganizowanie stoiska edukacyjnego podczas premiery spektaklu ,,PENTEZYLEA. Rekonstrukcja ciała Amazonek.” – profilaktyka i diagnostyka nowotworu piersi, badanie cytologiczne, programy profilaktyczne dla kobiet w Polsce (20.01.2024)
 • Wspólne malinowe szycie z Fundacją 3maliny dla Pacjentek Uniwerayteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku- szycie poduszek i torebek na butelki redona dla kobiet po zabiegu mastektomii (23.02.2024)
 • Warsztaty dotyczące profilaktyki nowotworu piersi dla Pracowników kawiarni „Caffe Aktywni” (03.03.2024)
 • Warsztaty edukacyjne podczas V edycji „Spotkań bez Tabu” – baby blues oraz depresja poporodowa (03.03.2024)
 • Warsztaty dla Ukrainek przebywających w Polsce ze współpracą z organizacją VCHASNO – profilaktyka nowotworów kobiecych, diagnostyka i leczenie (08.03.2024)
 • Pobicie rekordu Guinnessa w samobadaniu piersi z okazji Dnia Kobiet (08.03.2024)
 • Warsztaty z profilaktyki raka piersi dla Maturzystek I Akademickiego liceum Ogólnokształcącego w Gdyni (12.03.2024)
 • Zorganizowanie stoiska „Położnictwo bez tajemnic” podczas Dnia Otwartego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (11-12.04.2024)
 • Zorganizowanie stoiska podczas Finału Ogólnopolskiej akcji “Skonsultuj z Farmaceutą”, poświęconej chorobie niedokrwiennej serca (13.04.2024)
 • Konferencja Medfem poświęcona zdrowiu kobiet (17.05.2024)
 • Spotkanie ,,Endotrójmiasto” w Osteokobieta w Gdyni (18.05.2024)
 • Przeprowadzenie warsztatów dla kierunku lekarskiego nt. porodu fizjologicznego (20.05.2024)
 • Festyn dzielnicy Siedlce- stoisko we współpracy z Centrum Chorób Piersi UCK (24.05.2024)
 • Zorganizowanie stoiska podczas 3. Pikniku Nauki Fahrenheita. Przedstawiłyśmy: profilaktykę nowotworów kobiecych, przebieg badania ginekologicznego + cytologia, zbadanie usytuowania płodu w macicy przy pomocy chwytów Leopolda, wizualizacja porodu oraz pielęgnację noworodka dla Najmłodszych (26.05.2024)
 • Finalizacja zbiórki charytatywnej dla Podopiecznych Domu Samotnej Matki CARITAS w Gdańsku (29.05.2024)

  Jesteś ciekawa/ciekawy co planujemy?

  Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej strony!!!Aktualizacja strony: 31.05.2024
Aleksandra Krawczyk, Anna Michalik, Joanna Moćkun, Aleksandra Nowicka, Wiktoria Rozmarynowska, Anna Szablewska, Lucyna Wójcicka