Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego

Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

PROFIL

Zakład Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego wchodzi w skład struktury Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa GUMed.

W zakładzie kształcimy studentów kierunków: Położnictwo, Pielęgniarstwo, ED Nursing oraz Psychologia. Najważniejszym zadaniem Zakładu jest działalność dydaktyczna i naukowa. Studentom Oferujemy prowadzenie prac magisterskich i licencjackich.

Promotorzy


W Zakładzie działa “Studenckie Koło Naukowe „Przyszłe Położne” :https://informator.gumed.edu.pl/268c141 . Pod przewodnictwem Opiekuna- dr Anny Szablewskiej. Członkinie Koła czynnie uczestniczą w akcjach promocyjnych GUM-ed, wydarzeniach organizowanych w mieście i poza nim, a także aktywne uczestniczą w konferencjach naukowych.

Aktualizacja strony: 31.05.2024
Aleksandra Krawczyk, Anna Michalik, Joanna Moćkun, Aleksandra Nowicka, Wiktoria Rozmarynowska, Anna Szablewska, Lucyna Wójcicka