Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego

Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

PROFIL

Zakład Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego wchodzi w skład struktury Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa GUMed.

W zakładzie kształcimy studentów kierunków: Położnictwo, Pielęgniarstwo, ED Nursing oraz Psychologia. Najważniejszym zadaniem Zakładu jest działalność dydaktyczna i naukowa. Studentom Oferujemy prowadzenie prac magisterskich i licencjackich.

Promotorzy


W Zakładzie organizowane są spotkania Studenckiego Koła Naukowego „Przyszłe Położne” . Opiekunem Koła jest mgr Lucyna Wójcicka. Członkowie Koła czynnie uczestniczą w akcjach promocyjnych GUMed takich jak: „Piknik na Zdrowie” czy „Dni Otwarte Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”, a także aktywne uczestniczą w konferencjach naukowych.

Aktualizacja strony: 18.10.2023
Wanda Kwiatkowska, Anna Michalik, Joanna Moćkun, Aleksandra Nowicka, Anna Szablewska, Lucyna Wójcicka