Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Administracja Uczelni  > Biuro ds. Strategii i Współpracy Międzynarodowej  > Dział ds. Umiędzynarodowienia Uczelni  > Stanowisko ds. Relacji z Absolwentami Zagranicznymi

Stanowisko ds. Relacji z Absolwentami Zagranicznymi

Dział ds. Umiędzynarodowienia Uczelni
Numer MPK: 627

Adres:M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210, Gdańsk
Tel.:58 349 13 58
E-mail:iaro@gumed.edu.pl
Aktualizacja strony: 16.11.2018
Webadmin