Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Administracja Uczelni  > Biuro ds. Strategii i Współpracy Międzynarodowej  > Dział ds. Umiędzynarodowienia Uczelni  > Sekcja Współpracy Międzynarodowej

Sekcja Współpracy Międzynarodowej

Dział ds. Umiędzynarodowienia Uczelni
Numer MPK: 627

Adres:M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210, Gdańsk
Tel./fax:58 349 12 00
E-mail:erasmus@gumed.edu.pl
Aktualizacja strony: 31.08.2018
Webadmin