Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Jednostki ogólnouczelniane  > Centralny Biobank

Centralny Biobank

Jednostki ogólnouczelniane
Numer MPK: 717

p.o. Kierownika:
dr Elżbieta Stankiewicz

Adres:Dębinki 7, budynek nr 5, I piętro, 80-952, Gdańsk
Tel.:58 349 28 13
E-mail:centralnybiobank@gumed.edu.pl
Aktualizacja strony: 03.03.2021
Webadmin