Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje senackie (2020-2024)  > Senacka Komisja Spraw Klinicznych

Senacka Komisja Spraw Klinicznych

Komisje senackie (2020-2024)

Przewodnicząca
prof. dr hab. Edyta Szurowska

Z-ca przewodniczącej
prof. dr hab. Witold Rzyman

Członkowie
dr hab. Krystian Adrych, prof. uczelni
prof. dr hab. Piotr Czauderna
prof. dr hab. Maria Alicja Dębska-Ślizień
prof. dr hab. Rafał Dziadziuszko
prof. dr hab. Bartosz Karaszewski
prof. dr hab. Małgorzata Myśliwiec
prof. dr hab. Katarzyna Sikorska
prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski

Obsługa administracyjna:
mgr Agnieszka Szuba
mgr Anna Pirska-Żochowska

Aktualizacja strony: 13.02.2023
Helpdesk IT