Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje senackie (2016-2020)  > Senacka Komisja Spraw Klinicznych

Senacka Komisja Spraw Klinicznych

Komisje senackie (2016-2020)

Przewodnicząca
prof. dr hab. Edyta Szurowska

Z-ca przewodniczącej
prof. dr hab. Krzysztof Sworczak

Członkowie
prof. dr hab. Piotr Czauderna
prof. dr hab. Maria Dębska-Ślizień
dr hab. Bartosz Karaszewski, prof. uczelni
dr hab. Jacek Kot
prof. dr hab. Zbigniew Śledziński
prof. dr hab. Bartosz Karaszewski
prof. dr hab. Aleksandra Żurowska

Obsługa administracyjna:
mgr Zofia Ogrodnik

Aktualizacja strony: 20.11.2019
Webadmin