Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Administracja Uczelni  > Biuro ds. Kształcenia i Rozwoju  > Sekcja ds. Strategii i Programów Studiów  > Stanowisko ds. Sprawozdawczości i Kontrolingu Strategicznego

Stanowisko ds. Sprawozdawczości i Kontrolingu Strategicznego

Sekcja ds. Strategii i Programów Studiów
Numer MPK: 620

Adres:M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210, Gdańsk
Tel./fax:58 349 11 62
Aktualizacja strony: 09.10.2019
Helpdesk IT