Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Administracja Uczelni  > Biuro ds. Kształcenia i Rozwoju

Biuro ds. Kształcenia i Rozwoju

Administracja Uczelni
Numer MPK: 620

Kierownik:
dr Jarosław Furmański

jaroslaw.furmanski@gumed.edu.pl
Adres:M. Skłodowskiej-Curie 3a, pokój 209, 80-210, Gdańsk
Tel.:58 349 11 14, 349 12 18, 349 10 52
E-mail:biuro.ksztalcenia@gumed.edu.pl

Informacje Biura są dostępne w Extranecie w grupie informacji:
Informacje jednostek administracji > Biuro ds. Kształcenia i Rozwoju

Zasady dostępu do Extranetu


Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Aktualizacja strony: 23.01.2021
Jarosław Furmański