Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Administracja Uczelni  > Biuro ds. Kształcenia i Rozwoju  > Sekcja ds. Strategii i Jakości Kształcenia

Sekcja ds. Strategii i Jakości Kształcenia

Biuro ds. Kształcenia i Rozwoju

Adres:M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210, Gdańsk
E-mail:edukacja@gumed.edu.pl
Aktualizacja strony: 09.10.2019
Webadmin