Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Administracja Uczelni  > Biuro ds. Kształcenia i Rozwoju  > Sekcja ds. Strategii i Jakości Kształcenia  > Stanowisko ds. Programów Studiów i Jakości Kształcenia

Stanowisko ds. Programów Studiów i Jakości Kształcenia

Sekcja ds. Strategii i Jakości Kształcenia
Numer MPK: 620

Adres:M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210, Gdańsk
Tel.:58 349 12 18
Aktualizacja strony: 09.10.2019
Webadmin