Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje senackie (2020-2024)  > Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

Komisje senackie (2020-2024)

Przewodnicząca
prof. dr hab. Monika Lichodziejewska-Niemierko

Z-ca Przewodniczącej
prof. dr hab. Michał Kaliszan

Członkowie
dr hab. Barbara Kochańska, prof. uczelni
prof. dr hab. Waldemar Narożny
prof. dr hab. Paweł Wiczling
dr hab. Małgorzata Grembecka
prof. dr hab. Andrzej Basiński
dr hab. Magdalena Błażek, prof. uczelni
dr hab. Justyna Rogowska
dr Hanna Nowakowska
dr hab. Adam Iwanicki
mec. Marcin Lemańczyk
mec. Izabella Płyszewska-Sowa
mec. Kamila Piątkowska

Przedstawiciele USS
Krzysztof Kamiński
Remigiusz Kopeć
Aleksandra Drzycimska

Obsługa administracyjna:
mgr Katarzyna Trun

Aktualizacja strony: 28.12.2023
Helpdesk IT