Informator o strukturze Uczelni

Start  > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny

Rada Wydziału Farmaceutycznego

Dziekan
prof. dr hab. Wojciech Kamysz


Prodziekani
prof. dr hab. Magdalena Prokopowicz – prodziekan ds. dydaktycznych
dr hab. Danuta Siluk, prof. uczelni – prodziekan ds. nauki i rozwoju kadr
dr hab. Bartosz Wielgomas, prof. uczelni – pierwszy zastępca dziekana


Profesorowie tytularni
prof. dr hab. Rafał Bartoszewski
prof. dr hab. Tomasz Bączek
prof. dr hab. Krzysztof Cal
prof. dr hab. Tomasz Grabowski
prof. dr hab. Iwona Inkielewicz-Stępniak
prof. dr hab. Maciej Jankowski
prof. dr hab. Leszek Kalinowski
prof. dr hab. Mirosława Krauze-Baranowska
prof. dr hab. Maria Łuczkiewicz
prof. dr hab. Michał Markuszewski
prof. dr hab. Antoni Nasal
prof. dr hab. Jadwiga Renata Ochocka
prof. dr hab. Wiesław Sawicki
prof. dr hab. Jarosław Sączewski
prof. dr hab. Jarosław Sławiński
prof. dr hab. Piotr Szefer
prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska
prof. dr hab. Tomasz Śledziński
prof. dr hab. Marek Wesołowski
prof. dr hab. Paweł Wiczling


Doktorzy habilitowani na stanowisku profesora uczelni
dr hab. Piotr Kowalski, prof. uczelni
dr hab. Barbara Lewko, prof. uczelni

Doktorzy habilitowani na stanowisku adiunkta
dr hab. Sylwia Bartoszewska
dr hab. Krzesimir Ciura
dr hab. Agnieszka Ćwiklińska
dr hab. Danuta Dudzik
dr hab. Szymon Dziomba
dr hab. Ewelina Dziurkowska
dr hab. Katarzyna Gobis
dr hab. Katarzyna Greber
dr hab. Małgorzata Grembecka
dr hab. Anna Hallmann
dr hab. Jacek Jasiecki
dr hab. Marzena Jamrógiewicz
dr hab. Lucyna Konieczna
dr hab. Paweł Konieczyński
dr hab. Anita Kornicka
dr hab. Agnieszka Kuchta
dr hab. Ilona Olędzka
dr hab. Małgorzata Paduszyńska
dr hab. Krystyna Pieńkowska
dr hab. Alina Plenis
dr hab. Aneta Pogorzelska
dr hab. Anna Roszkowska
dr hab. Justyna Stefanowicz-Hajduk
dr hab. Krzysztof Waleron
dr hab. Agnieszka Viapiana
dr hab. Beata Żołnowska


Przedstawiciele Samorządu Studenckiego
Stella Grodzicka
Marta Grynberg
Damian Hołod


Przedstawiciel doktorantów
mgr Paulina Goździk
mgr Dagmara Szynkiewicz

Aktualizacja strony: 15.02.2023
Helpdesk IT