Informator o strukturze Uczelni

Start  > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny

Rada Wydziału Farmaceutycznego


Dziekan
prof. dr hab. Michał Markuszewski

Prodziekani
prof. dr hab. Maciej Jankowski
dr hab. Anita Kornicka
dr hab. Bartosz Wielgomas


Profesorowie tytularni na stanowisku profesora zwyczajnego
prof. dr hab. Tomasz Bączek
prof. dr hab. Leszek Kalinowski
prof. dr hab. Jadwiga Renata Ochocka
prof. dr hab. Wiesław Sawicki
prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska
prof. dr hab. Piotr Szefer
prof. dr hab. Marek Wesołowski


Profesorowie tytularni na stanowisku profesora nadzwyczajnego
prof. dr hab. Wojciech Kamysz
prof. dr hab. Mirosława Krauze-Baranowska
prof. dr hab. Maria Łuczkiewicz
prof. dr hab. Antoni Nasal
prof. dr hab. Apolonia Rybczyńska
prof. dr hab. Jarosław Sławiński


Doktorzy habilitowani na stanowisku profesora nadzwyczajnego
dr hab. Rafał Bartoszewski
dr hab. Krzysztof Cal
dr hab. Piotr Kowalski
dr hab. Barbara Lewko
dr hab. Arkadiusz Piotrowski
dr hab. Paweł Wiczling


Doktorzy habilitowani na stanowisku adiunkta
dr hab. Katarzyna Gobis
dr hab. Małgorzata Grembecka
dr hab. Marzena Jamrógiewicz
dr hab. Lucyna Konieczna
dr hab. Paweł Konieczyński
dr hab. Joanna Nowakowska
dr hab. Ilona Olędzka
dr hab. Krystyna Pieńkowska
dr hab. Alina Plenis
dr hab. Magdalena Prokopowicz
dr hab. Jarosław Sączewski
dr hab. Danuta Siluk
dr hab. Tomasz Śledziński
dr hab. Krzysztof Waleron

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich
dr inż. Mariusz Belka
dr Konrad Boblewski
dr Aleksandra Chmielewska
dr Piotr Kawczak
dr Adam Kokotkiewicz
dr Małgorzata Misztal-Szkudlińska
dr Aneta Pogorzelska
dr Krzysztof Szafrański
dr Beata Żołnowska


Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
mgr Magdalena Gucwa
mgr Dariusz Kosikowski
mgr Monika Zglenicka


Przedstawiciele Samorządu Studenckiego
Ewa Bruska
Zuzanna Drażba
Łukasz Golsztajn
Gabriela Harasim
Artur Kurdyła
Anna Nadworska
Karolina Ziółkowska


Przedstawiciel doktorantów
mgr Patrycja Bąk

Aktualizacja strony: 20.11.2019
Webadmin