Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Jednostki ogólnouczelniane  > Biblioteka Główna

Biblioteka Główna

Jednostki ogólnouczelniane
Numer MPK: 701

p.o. Dyrektora:
mgr Katarzyna Falow

katarzyna.falow@gumed.edu.pl
Adres:Dębinki 1, 80-211, Gdańsk
Tel.:58 349 10 40 - sekretariat/dyrektor
58 349 10 49 - Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych
58 349 10 41 - Oddział Opracowania Zbiorów
58 349 10 46 - Oddział Czasopism
58 349 10 51 - Oddz. Udostępniania Zbiorów, Wypożyczalnia, Wypożyczalnia Międzybibl.
58 349 10 45 - Oddział Informacji Naukowej i Promocji
58 349 10 43 - Pracownia Bibliograficzna
Tel./fax:58 349 11 42
E-mail:biblsekr@gumed.edu.pl
Aktualizacja strony: 01.04.2021
Helpdesk IT