Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Rady Dyscyplin Naukowych  > Rada Nauk Farmaceutycznych

Rada Nauk Farmaceutycznych

Rady Dyscyplin Naukowych

Kadencja 2020-2024

Przewodniczący Rady:
prof. dr hab. Wiesław Sawicki

Zastępca Przewodniczącego Rady:
prof. dr hab. Jarosław Sławiński

Zastępca Przewodniczącego Rady:
prof. dr hab. Wojciech Kamysz

Członkowie:

dr hab. Sylwia Bartoszewska
prof. dr hab. Tomasz Bączek
prof. dr hab. Krzysztof Cal
dr hab. Krzesimir Ciura
dr hab. Agnieszka Ćwiklińska
dr hab. Danuta Dudzik
dr hab. Szymon Dziomba
dr hab. Ewelina Dziurkowska
dr hab. Katarzyna Gobis, prof. uczelni
dr hab. Katarzyna Greber
dr hab. Małgorzata Grembecka
dr hab. Anna Hallmann
prof. dr hab. Iwona Inkielewicz-Stępniak
dr hab. Marzena Jamrógiewicz
prof. dr hab. Maciej Jankowski
dr hab. Jacek Jasiecki
prof. dr hab. Leszek Kalinowski
prof. dr hab. Wojciech Kamysz
dr hab. Lucyna Konieczna
dr hab. Paweł Konieczyński
dr hab. Anita Kornicka
dr hab. Piotr Kowalski, prof. uczelni
prof. dr hab. Mirosława Krauze-Baranowska
dr hab. Barbara Lewko, prof. uczelni
prof. dr hab. Maria Łuczkiewicz
prof. dr hab. Michał Markuszewski
dr hab. Adriana Mika
dr hab. Małgorzata Paduszyńska
dr hab. Ilona Olędzka
dr hab. Krystyna Pieńkowska
prof. dr hab. Arkadiusz Piotrowski
dr hab. Alina Plenis
dr hab. Aneta Pogorzelska
prof. dr hab. Magdalena Prokopowicz
dr hab. Anna Roszkowska
prof. dr hab. Wiesław Sawicki
prof. dr hab. Jarosław Sączewski
dr hab. Danuta Siluk, prof. uczelni
prof. dr hab. Jarosław Sławiński
dr hab. Justyna Stefanowicz-Hajduk
prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska
prof. dr hab. Tomasz Śledziński
dr hab. Krzysztof Waleron
prof. dr hab. Paweł Wiczling
dr hab. Bartosz Wielgomas, prof. uczelni
dr hab. Agnieszka Viapiana
dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni
dr hab. Beata Żołnowska

Aktualizacja strony: 20.02.2023
Helpdesk IT