Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Administracja Uczelni  > Biuro ds. Personalnych  > Sekcja ds. Rozwoju Zasobów Ludzkich

Sekcja ds. Rozwoju Zasobów Ludzkich

Biuro ds. Personalnych
Numer MPK: 605

Specjalista:
mgr Małgorzata Smolik

malgorzata.smolik@gumed.edu.pl
Adres:M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210, Gdańsk
Tel.:58 349 18 77, 349 18 78
E-mail:hr@gumed.edu.pl
Aktualizacja strony: 31.01.2020
Webadmin