Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Administracja Uczelni  > Biuro ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi  > Sekcja ds. Rozwoju Zasobów Ludzkich

Sekcja ds. Rozwoju Zasobów Ludzkich

Biuro ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Numer MPK: 605

Specjalista:
mgr Małgorzata Smolik

malgorzata.smolik@gumed.edu.pl
Adres:M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210, Gdańsk
Tel.:58 349 18 77, 349 18 78
Aktualizacja strony: 03.10.2019
Webadmin