Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Administracja Uczelni  > Biuro ds. Klinicznych

Biuro ds. Klinicznych

Administracja Uczelni
Numer MPK: 649

Adres:M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210, Gdańsk
Tel.:58 349 10 03, 349 10 33
E-mail:prorektor.klinika@gumed.edu.pl
Aktualizacja strony: 31.05.2021
Helpdesk IT