Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Administracja Uczelni  > Biuro ds. Klinicznych

Biuro ds. Klinicznych

Administracja Uczelni
Numer MPK: 649

p.o. Kierownika:
dr n. farm. Magdalena Leszczyńska-Wiloch

magdalena.leszczynska-wiloch@gumed.edu.pl
Adres:M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210, Gdańsk
Tel.:58 349 10 56 - kierownik
58 349 10 03
58 349 10 33
E-mail:prorektor.klinika@gumed.edu.pl
Aktualizacja strony: 03.07.2020
Webadmin