Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Administracja Uczelni  > Biuro ds. Klinicznych  > Sekcja ds. Klinicznych

Sekcja ds. Klinicznych

Biuro ds. Klinicznych
Numer MPK: 649

Adres:M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210, Gdańsk
Tel.:58 349 11 86
Aktualizacja strony: 23.10.2019
Helpdesk IT