Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje senackie (2016-2020)  > Senacka Komisja Nauki

Senacka Komisja Nauki

Komisje senackie (2016-2020)

Przewodniczący
prof. dr hab. Tomasz Bączek

Z-ca Przewodniczącego
prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz

Członkowie
prof. dr hab. Wojciech Biernat
prof. dr hab. Piotr Czauderna
prof. dr hab. Maria Alicja Dębska-Ślizień
dr hab. Barbara Drogoszewska
prof. dr hab. Jacek Jassem
dr hab. Leszek Kalinowski, prof. uczelni
prof. dr hab. Bartosz Karaszewski
prof. dr hab. Zbigniew Kmieć
prof. dr hab. Michał Markuszewski
prof. dr hab. Michał Obuchowski
dr hab. Arkadiusz Piotrowski, prof. uczelni
prof. dr hab. Grzegorz Raczak
prof. dr hab. Wiesław Sawicki
dr hab. Piotr Siondalski
prof. dr hab. Jarosław Sławek
prof. dr hab. Ryszard Smoleński
prof. dr hab. Piotr Szefer
prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska
prof. dr hab. Piotr Trzonkowski
dr hab. Bartosz Wasąg
prof. dr hab. Lidia Wolska
prof. dr hab. Jan Maciej Zaucha

Obsługa administracyjna:
mgr Krystyna Kaszyńska

Aktualizacja strony: 07.11.2019
Webadmin