Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje senackie (2020-2024)  > Senacka Komisja Nauki

Senacka Komisja Nauki

Komisje senackie (2020-2024)

Przewodniczący
prof. dr hab. Michał Markuszewski

Z-ca Przewodniczącego
prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz

Członkowie
prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz
prof. dr hab. Rafał Bartoszewski
prof. dr hab. Tomasz Bączek
prof. dr hab. Piotr Czauderna
prof. dr hab. Maria Alicja Dębska-Ślizień
prof. dr hab. Ewa Iżycka-Świeszewska
prof. dr hab. Miłosz Jaguszewski
prof. dr hab. Jacek Jassem
prof. dr hab. Bartosz Karaszewski
prof. dr hab. Małgorzata Myśliwiec
prof. dr hab. Michał Obuchowski
prof. dr hab. Wiesław Sawicki
prof. dr hab. Jarosław Sławek
prof. dr hab. Ewa Słomińska
prof. dr hab. Ryszard Smoleński
prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska
prof. dr hab. Bartosz Wasąg
prof. dr hab. Paweł Winklewski
prof. dr hab. Lidia Wolska
prof. dr hab. Anna Żaczek
prof. dr hab. Michał Żmijewski

Obsługa administracyjna:
mgr Małgorzata Sokołowska

Aktualizacja strony: 20.12.2021
Helpdesk IT