Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Zakład Jakości w Ochronie Zdrowia

Zakład Jakości w Ochronie Zdrowia

Wydział Lekarski
Numer MPK: 120

p.o. Kierownika:
dr hab. Tomasz Stefaniak

tomasz.stefaniak@gumed.edu.pl
Aktualizacja strony: 08.02.2024
Helpdesk IT