Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje rektorskie (2020-2024)  > Ogólnouczelniana komisja do przeprowadzania konkursów na kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność badawczą lub dydaktyczno-badawczą

Ogólnouczelniana komisja do przeprowadzania konkursów na kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność badawczą lub dydaktyczno-badawczą

Komisje rektorskie (2020-2024)

Przewodniczący
prof. dr hab. Jacek Bigda

Członkowie
dr hab. Tomasz Smiatacz
prof. dr hab. Edyta Szurowska
prof. dr hab. Maria Alicja Dębska-Ślizień
prof. dr hab. Wiesław Sawicki
prof. dr bab. Jędrzej Antosiewicz
prof. dr hab. Radosław Owczuk
prof. dr hab. Wojciech Kamysz
prof. dr hab. Przemysław Rutkowski
dr hab. Ewelina Król, prof. UG

Aktualizacja strony: 12.09.2023
Helpdesk IT