Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Komisja Bioetyczna ds. Badań Naukowych

Komisja Bioetyczna ds. Badań Naukowych

Numer MPK: 667

Adres:Dębinki 7, budynek nr 1, III piętro, pokój 3.26, 80-211, Gdańsk
Tel.:58 349 10 11 - biuro Komisji
Fax:58 349 11 70
E-mail:komisja.bioetyczna@gumed.edu.pl


Maria Abramska-Maresch – badania własne Uczelni
E-mail: mariamar@gumed.edu.pl

Elżbieta Ostrysz – badania kliniczne komercyjne/ badania firm farmaceutycznych
E-mail: elzbieta.ostrysz@gumed.edu.pl

Biuro Komisji czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 14:00

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 04.07.2024 r.

Terminy posiedzeń Komisji w roku 2024:
 • 18.01.2024
 • 29.02.2024
 • 04.04.2024
 • 16.05.2024
 • 04.07.2024
 • 12.09.2024
Terminy posiedzeń Komisji w roku 2023:
 • 19.01.2023
 • 23.02.2023
 • 23.03.2023
 • 25.04.2023
 • 06.07.2023
 • 14.09.2023
 • 19.10.2023
 • 16.11.2023
 • 14.12.2023
Dokumenty należy składać:
 • 4 tygodnie przed posiedzeniem – nowe badania zlecane przez firmy farmaceutyczne (tzw. sponsorowane) i badania kliniczne niekomercyjne
 • 3 tygodnie przed posiedzeniem – poprawki do badań już wcześniej zaakceptowanych przez Komisję – prowadzonych na zlecenie firm farmaceutycznych (tzw. badania sponsorowane)
 • 3 tygodnie przed posiedzeniem – badania własne Uczelni (granty, statutowe, prace doktorskie, studenckie i inne)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.01.2023 Niezależna Komisja Bioetyczna ds. Badań Naukowych przy GUMed przestała pełnić swoją funkcję w dotychczasowym składzie i zakończyła działalność z dniem 02.05.2023.

J.M. Rektor GUMed w dniu 15.06.2023 powołał przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym Komisję Bioetyczną ds. Badań Naukowych.

W dniu 22 czerwca 2023 r. na pierwszym posiedzeniu nowo powołanego składu Komisji Bioetycznej ds. Badań Naukowych przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym ustalonego Zarządzeniem Rektora GUMed Nr 39/2023 z dnia 15.06.2023, w obecności JM Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego nastąpiło ukonstytuowanie się komisji bioetycznej.
Przewodniczącym Komisji wybrany został prof. dr hab. n. med. Bolesław Rutkowski.
Wybrano również Zastępcę Przewodniczącego: prof. dr hab. n. med. Andrzeja Szutowicza.Skład Komisji Bioetycznej ds. Badań Naukowych
przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Członkowie
prof. dr hab. Anna Balcerska
prof. dr hab. Michał Chmielewski
dr hab. Barbara Kochańska, prof. uczelni
prof. dr hab. Ivan Kocić
prof. dr hab. Ewa Lewicka
prof. dr hab. Radosław Owczuk
prof. dr hab. Monika Proczko-Stepaniak
prof. dr hab. Bolesław Rutkowski
prof. dr hab. Krzysztof Sworczak
prof. dr hab. Andrzej Szutowicz
prof. dr hab. Zbigniew Śledziński
prof. dr hab. Krystyna de Walden-Gałuszko
prof. dr hab. Aleksandra Żurowska
dr Tomasz Gorczyński – przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
mgr Anna Kosowska – przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
mgr farm. Hanna Kuźniar – przedstawiciel Okręgowej Izby Aptekarskiej w Gdańsku
dr hab. Maciej Nyka, prof. UG – Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Specjalista
mgr inż. Maria Abramska-Maresch
E-mail: mariamar@gumed.edu.pl

St. Specjalista
mgr Elżbieta Ostrysz
E-mail: elzbieta.ostrysz@gumed.edu.pl

Aktualizacja strony: 12.06.2024
Maria Abramska-Maresch