Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Niezależna Komisja Bioetyczna ds. Badań Naukowych

Niezależna Komisja Bioetyczna ds. Badań Naukowych

Numer MPK: 667

Adres:Dębinki 7, budynek nr 1, III piętro, pokój 3.26, 80-211, Gdańsk
Tel.:58 349 25 05 - przewodniczący
58 349 10 11 - biuro Komisji
Fax:58 349 11 70
E-mail:irmez@gumed.edu.pl

E-mail: mariamar@gumed.edu.pl


Biuro Komisji czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 14:00

W piątek: 14.08.2020r. biuro Komisji będzie nieczynne.

Najbliższe posiedzenie Komisji planowane jest na dzień 10.09.2020 r.

Następne planowane posiedzenia Komisji:
  • 10.09.2020 r.
  • 07.10.2020 r. (wyjątkowo środa!)
  • 12.11.2020 r.
  • 10.12.2020 r.
  • 21.01.2021 r.
Dokumenty należy składać:
  • 4 tygodnie przed posiedzeniem – nowe badania zlecane przez firmy farmaceutyczne (tzw. sponsorowane)
  • 3 tygodnie przed posiedzeniem – poprawki do badań już wcześniej zaakceptowanych przez Komisję – prowadzonych na zlecenie firm farmaceutycznych (tzw. badania sponsorowane)
  • 3 tygodnie przed posiedzeniem – badania własne Uczelni (granty, statutowe, prace doktorskie, studenckie i inne)

W dniu 11 stycznia 2018 r. na pierwszym posiedzeniu nowo powołanego składu Niezależnej Komisji Bioetycznej do Spraw Badań Naukowych przy GUMed, ustalonego Zarządzeniem Rektora GUMed Nr 1/2018 z dnia 04.01.2018 na kadencję 2018-2020, w obecności JM Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego nastąpiło ukonstytuowanie się komisji bioetycznej.
Przewodniczącym Komisji wybrany został prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski.
Wybrano również zastępców przewodniczącego: prof. dr hab. med. Andrzeja Szutowicza – członka komisji będącego lekarzem oraz mgr farm. Hannę Kuźniar – członka komisji nie będącego lekarzem.
Prof. dr hab. med. Stefan Raszeja został honorowym wiceprzewodniczącym Komisji.Skład Niezależnej Komisji Bioetycznej do Spraw Badań Naukowych
przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na kadencję 2018-2020

Przewodniczący
prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski

Zastępcy przewodniczącego
prof. dr hab. med. Andrzej Szutowicz – członek komisji będący lekarzem
mgr farm. Hanna Kuźniar – członek komisji nie będący lekarzem
– przedstawiciel Okręgowej Izby Aptekarskiej w Gdańsku
prof. dr hab. med. Stefan Raszeja – honorowy wiceprzewodniczący

Członkowie
prof. dr hab. med. Anna Balcerska
prof. dr hab. med. Eugenia Częstochowska
dr hab. Barbara Kochańska, prof. uczelni
prof. dr hab. med. Ivan Kocić
prof. dr hab. med. Radosław Owczuk
prof. dr hab. med. Zbigniew Śledziński
prof. dr hab. med. Krystyna de Walden-Gałuszko
mgr Anna Kosowska
– przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
dr hab. Maciej Nyka
– adiunkt Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska, Wydział Prawa i Administracji – Uniwersytet Gdański
dr Jan Uchwat
– przedstawiciel Kurii Metropolitarnej w Gdańsku (duchowny)
dr n. med. Tomasz Gorczyński
– przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej

Sekretarz
Irena Mężykowska
E-mail: irmez@gumed.edu.pl

Specjalista
mgr inż. Maria Abramska-Maresch
E-mail: mariamar@gumed.edu.pl

Aktualizacja strony: 10.08.2020
Maria Abramska-Maresch