Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Niezależna Komisja Bioetyczna ds. Badań Naukowych

Niezależna Komisja Bioetyczna ds. Badań Naukowych

Numer MPK: 667

Adres:Dębinki 7, budynek nr 1, III piętro, pokój 3.26, 80-211, Gdańsk
Tel.:58 349 25 05 - przewodniczący
58 349 10 11 - biuro Komisji
Fax:58 349 11 70
E-mail:irmez@gumed.edu.pl


Irena Mężykowska – badania firm farmaceutycznych
E-mail: irmez@gumed.edu.pl
pn-czw 9.00-14.00

Maria Abramska-Maresch – badania własne Uczelni
E-mail: mariamar@gumed.edu.pl
pn-pt 9.00-14.00

Biuro Komisji czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 14:00

Najbliższe posiedzenie Komisji planowane jest na dzień 23.03.2023 r.

Następne planowane posiedzenia Komisji:
  • 23.03.2023 r.
  • 27.04.2023 r.
  • 01.06.2023 r.
  • 29.06.2023 r.
Dokumenty należy składać:
  • 4 tygodnie przed posiedzeniem – nowe badania zlecane przez firmy farmaceutyczne (tzw. sponsorowane) i badania kliniczne niekomercyjne
  • 3 tygodnie przed posiedzeniem – poprawki do badań już wcześniej zaakceptowanych przez Komisję – prowadzonych na zlecenie firm farmaceutycznych (tzw. badania sponsorowane)
  • 3 tygodnie przed posiedzeniem – badania własne Uczelni (granty, statutowe, prace doktorskie, studenckie i inne)

W dniu 21 stycznia 2021 r. na pierwszym posiedzeniu nowo powołanego składu Niezależnej Komisji Bioetycznej do Spraw Badań Naukowych przy GUMed, ustalonego Zarządzeniem Rektora GUMed Nr 1/2021 z dnia 04.01.2021 na kadencję 2021-2023, w obecności JM Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego nastąpiło ukonstytuowanie się komisji bioetycznej.
Przewodniczącym Komisji wybrany został prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski.
Wybrano również zastępców przewodniczącego: prof. dr hab. med. Andrzeja Szutowicza – członka komisji będącego lekarzem oraz mgr farm. Hannę Kuźniar – członka komisji nie będącego lekarzem.
† Prof. dr hab. med. Stefan Raszeja został honorowym wiceprzewodniczącym Komisji.Skład Niezależnej Komisji Bioetycznej do Spraw Badań Naukowych
przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na kadencję 2021-2023

Członkowie
prof. dr hab. med. Anna Balcerska
prof. dr hab. med. Maria Dudziak
dr hab. Barbara Kochańska, prof. nadzw.
prof. dr hab. med. Ivan Kocić
prof. dr hab. med. Radosław Owczuk
prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski
prof. dr hab. med. Krzysztof Sworczak
prof. dr hab. med. Andrzej Szutowicz
prof. dr hab. med. Zbigniew Śledziński
prof. dr hab. med. Krystyna de Walden-Gałuszko
dr n. med. Tomasz Gorczyński – przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
mgr Anna Kosowska – przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
mgr farm. Hanna Kuźniar – przedstawiciel Okręgowej Izby Aptekarskiej w Gdańsku
dr hab. Maciej Nyka, prof. nadzw. UG – adiunkt Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska, Wydział Prawa i Administracji – Uniwersytet Gdański
dr Jan Uchwat – przedstawiciel Kurii Metropolitarnej w Gdańsku (duchowny)

Sekretarz
Irena Mężykowska
E-mail: irmez@gumed.edu.pl

Specjalista
mgr inż. Maria Abramska-Maresch
E-mail: mariamar@gumed.edu.pl

Aktualizacja strony: 27.02.2023
Maria Abramska-Maresch