Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Niezależna Komisja Bioetyczna ds. Badań Naukowych

Niezależna Komisja Bioetyczna ds. Badań Naukowych

BADANIA WŁASNE UCZELNI


Badania prowadzone w GUMed i UCK – granty, prace statutowe i własne, prace doktorskie, habilitacyjne, magisterskie, studenckie i inne

Dokumenty należy złożyć najpóźniej 3 tygodnie przed posiedzeniem komisji bioetycznej

- w wersji papierowej – WNIOSKI NALEŻY WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO!
- oraz przesłać mailem (W FORMIE DOKUMENTU MICROSOFT WORD) na adres: mariamar@gumed.edu.pl_

Wnioski składane po terminie będą rozpatrywane nie na najbliższym, ale na kolejnym posiedzeniu komisji.

Wszystkie zgłoszenia badań, które będą finansowane ze środków statutowych, programu “Młody Naukowiec” i grantów oraz z funduszy strukturalnych, przed złożeniem do komisji bioetycznej powinny uzyskać podpis Działu Nauki lub Działu Współpracy z Zagranicą, Promocji i Projektów Rozwojowych.

Jeżeli badanie prowadzone będzie we współpracy z innymi jednostkami, potrzebne są zgody kierowników poszczególnych jednostek – wyrażone w osobnym piśmie lub w formie podpisu i pieczątki na formularzu zgłoszenia badania.

Wszystkie badania planowane do przeprowadzenia na terenie klinik UCK wymagają pisemnej zgody Dyrekcji UCK, którą należy dołączyć do zgłoszenia badań składanego do komisji bioetycznej.

W CELU UZYSKANIA POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW W BIURZE KOMISJI – PROSIMY O PRZYNIESIENIE KOPII WNIOSKU.

Formularz zgłoszenia badania naukowego – badania własne GUMed (plik doc, 56 kB)

Aktualizacja strony: 12.11.2021
Maria Abramska-Maresch