Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Niezależna Komisja Bioetyczna ds. Badań Naukowych

Niezależna Komisja Bioetyczna ds. Badań Naukowych

BADANIA FIRM FARMACEUTYCZNYCH


Badania zlecone przez firmy farmaceutyczne (tzw. sponsorowane)

Dokumenty należy złożyć najpóźniej:
  • 4 tygodnie przed posiedzeniem komisji bioetycznej – nowe badania
  • 3 tygodnie przed posiedzeniem komisji bioetycznej – poprawki do badań

Wymagane dokumenty:

Formularz zgłoszenia badania klinicznego finansowanego przez sponsora (plik doc, 45 kB)
oraz
Dokumenty wymienione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12.10.2018 r. (Dz. U. poz.1994) (plik pdf, 981 kB)

a także: zgodę Dyrekcji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku na prowadzenie badania klinicznego w Klinice UCK.

W przypadku badania wieloośrodkowego, gdy badacz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest głównym koordynatorem dla pozostałych badaczy i ośrodków z Polski, należy dołączyć pakiet dokumentów dla lokalnych komisji bioetycznych.

Dokumenty dla lokalnych komisji bioetycznych (plik doc, 29 kB)

WRAZ ZE SKŁADANĄ DOKUMENTACJĄ NALEŻY PRZESŁAĆ MAILEM LIST PRZEWODNI Z WYKAZEM ZŁOŻONYCH ZAŁĄCZNIKÓW (W FORMACIE WORD) NA ADRES: irmez@gumed.edu.pl

BADANIE WYROBU MEDYCZNEGO:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.02.2016r. w sprawie wzorów wniosków związanych z badaniem klinicznym wyrobu medycznego lub aktywnego wyrobu medycznego do implantacji oraz wysokości opłat za złożenie tych wniosków (Dz. U. z 2016r., poz.208) (plik pdf, 336 kB)

RO ZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących planowania, prowadzenia, monitorowania i dokumentowania badania klinicznego wyrobu medycznego (plik pdf, 121 kB)

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (plik pdf, 795 kB)


Opłaty za zapoznanie się i analizę dokumentów oraz wydanie opinii komisji bioetycznej dotyczącej przeprowadzenia badania klinicznego (eksperymentu medycznego):

  • 5.000,- zł – za badanie jednoośrodkowe dotyczące produktu leczniczego – decyzja komisji tylko dla badacza z GUMed
  • 10.000,- zł – za badanie wieloośrodkowe dotyczące produktu leczniczego – w przypadku gdy badacz z GUMed jest głównym koordynatorem dla pozostałych badaczy i ośrodków z Polski,
  • 4.000,- zł – za badanie jednoośrodkowe dotyczące wyrobu medycznego – decyzja komisji tylko dla badacza z GUMed
  • 8.000,- zł – za badanie wieloośrodkowe dotyczące wyrobu medycznego – w przypadku gdy badacz z GUMed jest głównym koordynatorem dla pozostałych badaczy i ośrodków z Polski,
  • 2.500,- zł – za poprawkę zgłaszaną później do pierwotnego programu badawczego, uzupełnienie lub przedłużenie programu sponsorowanego (na które wymagana jest pisemna zgoda)
  • 1.500,-zł – za włączenie do prowadzonego programu badawczego nowego badacza i ośrodka badawczego

Należność za rozpatrzenie wniosku i wydanie opinii o nowym badaniu musi być uiszczona najpóźniej dzień przed posiedzeniem komisji na podstawie faktury wystawionej przez komisję.

Składając poprawki do prowadzonego już badania, należy złożyć również oświadczenie koordynatora badania/głównego badacza, że zapoznał się z wprowadzonymi zmianami do badania i je akceptuje.

Zgłaszane poprawki do zaakceptowanego już programu badań, na które wymagana jest zgoda komisji, muszą być opisane w języku polskim.

Aktualizacja strony: 12.11.2021
Maria Abramska-Maresch