Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje senackie (2016-2020)  > Senacka Komisja Statutowa

Senacka Komisja Statutowa

Komisje senackie (2016-2020)

Przewodnicząca
dr hab. Barbara Kochańska, prof. uczelni

Z-ca Przewodniczącej
prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska

Członkowie
dr hab. Krystian Adrych, prof. uczelni
prof. dr hab. Renata Ochocka
dr Leszek Pawłowski
mgr Elżbieta Perepeczko
dr hab. Danuta Siluk
prof. dr hab. Andrzej Składanowski
dr hab. Jarosław Waśniewski
prof. dr hab. Lidia Wolska
dr hab. Agnieszka Zimmerman

Przedstawiciel SD
mgr Katarzyna Szymkowska

Przedstawiciele USS
Bartosz Fałkowski

Obsługa administracyjna:
mgr Waldemar Korwin-Kiernożycki

Aktualizacja strony: 07.11.2019
Webadmin