Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje senackie (2020-2024)  > Senacka Komisja Statutowa

Senacka Komisja Statutowa

Komisje senackie (2020-2024)

Przewodnicząca
dr hab. Barbara Kochańska, prof. uczelni

Z-ca Przewodniczącej
dr Leszek Pawłowski

Członkowie
dr hab. Krystian Adrych, prof. uczelni
dr hab. Danuta Siluk, prof. uczelni
prof. dr hab. Andrzej Składanowski
prof. dr hab. Wojciech Sobiczewski
dr hab. Arkadiusz Szarmach
prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska
prof. dr hab. Lidia Wolska
prof. dr hab. Agnieszka Zimmerman

Przedstawiciel SD
mgr Katarzyna Wychodnik

Przedstawiciele USS
Aleksandra Drzycimska

Obsługa administracyjna:
mgr Małgorzata Dołhan-Weichbroth

Aktualizacja strony: 28.12.2023
Helpdesk IT