Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Władze

Władze

REKTOR
prof. dr hab. Marcin Gruchała

e-mail: rektor@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1000, fax: (58) 520 4038


PROREKTOR DS. NAUKI
prof. dr hab. Tomasz Bączek

e-mail: prorektor.nauka@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1159


PROREKTOR DS. STUDENCKICH
dr hab. Tomasz Smiatacz

e-mail: prorektor.student@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1008


PROREKTOR DS. KLINICZNYCH
dr hab. Edyta Szurowska, prof. nadzw.

e-mail: prorektor.klinika@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1003


PROREKTOR DS. ROZWOJU I ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA
prof. dr hab. Jacek Bigda – pierwszy zastępca Rektora

e-mail: prorektor.edukacja@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1052


DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
prof. dr hab. Maria Dudziak

e-mail: dziekan.lekarski@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1006

PRODZIEKANI

kierunek lekarski
dr hab. Bartłomiej Ciesielski, prof. nadzw.
prof. dr hab. Maria Alicja Dębska-Ślizień
prof. dr hab. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło
prof. dr hab. Michał Żmijewski

kierownik Oddziału Stomatologicznego
prof. dr hab. Marek Niedoszytko


DZIEKAN WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO
prof. dr hab. Michał Markuszewski

e-mail: dziekan.farmacja@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1283

PRODZIEKANI

dr hab. Anita Kornicka
dr hab. Bartosz Wielgomas

kierownik Oddziału Medycyny Laboratoryjnej
prof. dr hab. Maciej Jankowski


DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU
prof. dr hab. Andrzej Basiński

e-mail: dziekan.zdrowie@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1249

PRODZIEKANI

prof. dr hab. Piotr Lass
dr hab. Sylwia Małgorzewicz, prof. nadzw
prof. dr hab. Przemysław Rutkowski

kierownik Oddziału Pielęgniarstwa
dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska


DZIEKAN MIĘDZYUCZELNIANEGO WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII UG i GUMed
prof. dr hab. Igor Konieczny

e-mail: dziekanat@biotech.ug.gda.pl
tel.: (58) 523 6320, fax: 523 6430

PRODZIEKANI

dr hab. Sylwia Jafra, prof. nadzw.
prodziekan ds. studenckich i kształcenia
prof. dr hab. Michał Obuchowski
prodziekan ds. nauki
dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. nadzw.
prodziekan ds. rozwoju


KANCLERZ
mgr Marek Langowski

e-mail: kanclerz@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1104, (58) 349 1010, fax: (58) 344 7336

Aktualizacja strony: 25.04.2019
Webadmin