Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Władze

Władze

REKTOR
prof. dr hab. Marcin Gruchała

e-mail: rektor@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1000, fax: (58) 520 4038


PROREKTOR DS. NAUKI
prof. dr hab. Michał Markuszewski

e-mail: prorektor.nauka@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1159


PROREKTOR DS. STUDENCKICH
dr hab. Tomasz Smiatacz

e-mail: prorektor.student@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1008


PROREKTOR DS. KLINICZNYCH
prof. dr hab. Edyta Szurowska

e-mail: prorektor.klinika@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1003


PROREKTOR DS. ROZWOJU I ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA
prof. dr hab. Jacek Bigda – pierwszy zastępca Rektora

e-mail: prorektor.edukacja@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1052


DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
prof. dr hab. Radosław Owczuk

e-mail: dziekan.lekarski@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1006

PRODZIEKANI

prof. dr hab. Ewa Słomińska
prodziekan ds. nauki i rozwoju kadr
dr hab. Maria Bieniaszewska
dr hab. Kamil Chwojnicki
dr hab. Aida Kusiak, prof. uczelni
prof. dr hab. Paweł Zagożdżon
prodziekani ds. dydaktycznych


DZIEKAN WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO
prof. dr hab. Wojciech Kamysz

e-mail: dziekan.farmacja@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1283

PRODZIEKANI

dr hab. Magdalena Prokopowicz
prodziekan ds. dydaktycznych
dr hab. Bartosz Wielgomas, prof. uczelni
prodziekan ds. dydaktycznych, I zastępca
dr hab. Danuta Siluk, prof. uczelni
prodziekan ds. nauki i rozwoju kadr


DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU
prof. dr hab. Przemysław Rutkowski

e-mail: dziekan.zdrowie@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1249

PRODZIEKANI

prof. dr hab. Piotr Lass
prodziekan ds. nauki i rozwoju kadr, I zastępca
prof. dr hab. Piotr Wąż
prodziekan ds. dydaktycznych
dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni
prodziekan ds. jakości kształcenia i praktyk studenckich
dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska
prodziekan ds. promocji i rozwoju


DZIEKAN MIĘDZYUCZELNIANEGO WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII UG i GUMed
dr hab. Ewelina Król, prof. UG

e-mail: dziekanat@biotech.ug.gda.pl
tel.: (58) 523 6320, fax: 523 6430

PRODZIEKANI

dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG
prodziekan ds. studenckich i kształcenia
dr hab. Rafał Sądej, prof. GUMed
prodziekan ds. nauki
prof. dr hab. Anna Żaczek
prodziekan ds. umiędzynarodowienia i rozwoju


KANCLERZ
mgr Marek Langowski

e-mail: kanclerz@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 1104, (58) 349 1010, fax: (58) 344 7336

Aktualizacja strony: 01.12.2021
Webadmin