Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Administracja Uczelni  > Biuro Projektów

Biuro Projektów

Administracja Uczelni
Numer MPK: 635

Z-ca Kanclerza:
mgr Katarzyna Grzejszczak

katarzyna.grzejszczak@gumed.edu.pl
Adres:M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210, Gdańsk
Tel.:58 349 13 45
E-mail:biuroprojektow@gumed.edu.pl
Aktualizacja strony: 09.04.2019
Helpdesk IT