Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Administracja Uczelni  > Biuro Projektów  > Sekcja Realizacji Projektów

Sekcja Realizacji Projektów

Biuro Projektów
Numer MPK: 635

Specjalista kierujący zesp. pracowników:
mgr Anna Szpiganowicz-Waśniewska

anna.szpiganowicz-wasniewska@gumed.edu.pl
Adres:M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210, Gdańsk
Tel.:58 349 10 29, 349 11 73
E-mail:projektyrozwojowe@gumed.edu.pl
Aktualizacja strony: 19.09.2023
Helpdesk IT