Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Pierwsza Rada Uczelni

Pierwsza Rada Uczelni

Pierwsza Rada Uczelni została powołana Uchwałą nr 8/2019 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 lutego 2019 r.

Skład pierwszej Rady Uczelni:

Osoby ze wspólnoty GUMed:
prof. Ewa Iżycka-Świeszewska – kierownik Zakładu Patologii i Neuropatologii
prof. Zbigniew Kmieć – kierownik Katedry i Zakładu Histologii
prof. Małgorzata Sznitowska – kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej, prorektor ds. nauki w kadencji 2008-2012
Bartosz Fałkowski – przewodniczący Uczelnianego Samorządu Studenckiego

Osoby spoza wspólnoty GUMed:
dr Roman Budziński
mgr Paweł Orłowski
dr Paweł Pietkiewicz

Kontakt: radauczelni@gumed.edu.pl

Sposób powołania Pierwszej Rady Uczelni określa Uchwała nr 42/2018 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z 22 października 2018 roku. Rada Uczelni składa się z siedmiu członków. Jej kadencja trwa do 31 grudnia 2020 r.

Aktualizacja strony: 05.05.2020
Webadmin