Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Rada Uczelni

Rada Uczelni

Członkowie Rady Uczelni zostali powołani na posiedzeniu Senatu w dniu 21.12.2020 r.

Skład Rady Uczelni:

Osoby ze wspólnoty GUMed:
prof. Ewa Iżycka-Świeszewska – kierownik Zakładu Patologii i Neuropatologii
prof. Ryszard Smoleński – kierownik Katedry i Zakładu Biochemii
prof. Małgorzata Sznitowska – kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej, prorektor ds. nauki w kadencji 2008-2012
Aleksandra Drzycimska – przewodnicząca Uczelnianego Samorządu Studenckiego

Osoby spoza wspólnoty GUMed:
dr Roman Budziński
mgr Paweł Orłowski
dr Paweł Pietkiewicz

Kontakt: radauczelni@gumed.edu.pl

Aktualizacja strony: 13.04.2023
Helpdesk IT