Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Senat

Senat

REKTOR
prof. dr hab. Marcin Gruchała

PROREKTORZY
prof. dr hab. Tomasz Bączek
prof. dr hab. Jacek Bigda
dr hab. Tomasz Smiatacz
dr hab. Edyta Szurowska, prof. nadzw.


DZIEKANI
prof. dr hab. Andrzej Basiński
prof. dr hab. Maria Dudziak
prof. dr hab. Igor Konieczny
prof. dr hab. Michał Markuszewski


PRZEDSTAWICIELE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oraz innych nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora habilitowanego

z Wydziału Lekarskiego
prof. dr hab. Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska
prof. dr hab. Janusz Moryś
prof. dr hab. Małgorzata Myśliwiec
prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz
prof. dr hab. Witold Rzyman
prof. dr hab. Janusz Siebert
prof. dr hab. Michał Woźniak
dr hab. Sławomir Wójcik

z Oddziału Stomatologicznego
prof. dr hab. Katarzyna Emerich

z Wydziału Farmaceutycznego
prof. dr hab. Wiesław Sawicki
prof. dr hab. Marek Wesołowski

z Oddziału Medycyny Laboratoryjnej
dr hab. Leszek Kalinowski, prof.nadzw.

z Wydziału Nauk o Zdrowiu
dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska
prof. dr hab. Piotr Lass

z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii
dr hab. Anna Żaczek


PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

z Wydziału Lekarskiego
dr Magdalena Jankowska
dr Katarzyna Ruckemann-Dziurdzińska
dr Katarzyna Sznurkowska

z Oddziału Stomatologicznego
dr Mirosława Pellowska-Piontek

z Wydziału Farmaceutycznego
dr Monika Gajewska
dr Czesława Orlewska

z Wydziału Nauk o Zdrowiu
dr Rita Hansdorfer-Korzon
dr Grzegorz Romanowicz

z jednostek niewchodzących w skład wydziałów
mgr Elżbieta Perepeczko

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
mgr Barbara Olszewska


PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW

Przewodnicząca USS
Gabriela Harasim

z Wydziału Lekarskiego
Jakub Byczkowski
Adriana Kwiatkowska
Dominika Skrońska
Marta Żuchowska

z Wydziału Farmaceutycznego
Anna Nadworska
Kinga Seroczyńska

z Wydziału Nauk o Zdrowiu
Ewa Celebąk
Jakub Deleżuch


PRZEDSTAWICIELE DOKTORANTÓW
lek. Kamila Karol-Sacher

oraz:

KANCLERZ
mgr Marek Langowski


KWESTOR
mgr Zbigniew Tymoszyk


DYREKTOR BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
mgr inż. Anna Grygorowicz


PRZEDSTAWICIEL NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” GUMed i UCK
Mirosław Madej

Aktualizacja strony: 19.09.2019
Webadmin