Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Senat

Senat

REKTOR
prof. dr hab. Marcin Gruchała

PRZEDSTAWICIELE CZŁONKÓW WSPÓLNOTY UCZELNI ZATRUDNIENI NA STANOWISKACH PROFESORA I PROFESORA UCZELNI
z Wydziału Lekarskiego
prof. dr hab. Anna Dubaniewicz
prof. dr hab. Dariusz Kozłowski
prof. dr hab. Ewa Król
prof. dr hab. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz
prof. dr hab. Marek Niedoszytko
prof. dr hab. Radosław Owczuk
prof. dr hab. Piotr Trzonkowski
prof. dr hab. Michał Żmijewski
prof. dr hab. Aleksandra Żurowska

z Wydziału Farmaceutycznego
prof. dr hab. Leszek Kalinowski
prof. dr hab. Michał Markuszewski

z Wydziału Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
prof. dr hab. Marcin Renke
prof. dr hab. Lidia Wolska

z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
prof. dr hab. Anna Żaczek

PRZEDSTAWICIELE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIENI NA STANOWISKACH INNYCH NIŻ STANOWISKA PROFESORÓW I PROFESORÓW UCZELNI
z Wydziału Lekarskiego
dr hab. Tomasz Smiatacz
dr hab. Tomasz Ślebioda

z Wydziału Farmaceutycznego
dr Monika Gajewska

z Wydziału Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
dr hab. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska

z jednostek niewchodzących w skład Wydziałów
mgr Aleksandra Wysocka

PRZEDSTAWICIEL PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
mgr Anna Gumowska-Włodarczyk
mgr Ewa Kiszka
mgr Karol Zakrzewski

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW
przewodniczący USS
Aleksandra Drzycimska

Wydział Lekarski
Dominika Kowalska
Karolina Mosakowska

Wydział Farmaceutyczny
Monika Probst

Wydział Nauk o Zdrowiu z IMMiT
Klaudia Łyszkiewicz
Michał Bystram

PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW
mgr Katarzyna Wychodnik

Z GŁOSEM DORADCZYM

Prorektorzy
prof. dr hab. Jacek Bigda – prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia
prof. dr hab. Edyta Szurowska – prorektor ds. klinicznych
dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni – prorektor ds. jakości kształcenia

Dziekani
prof. dr hab. Wojciech Kamysz – dziekan Wydziału Farmaceutycznego
prof. dr hab. Przemysław Rutkowski – dziekan Wydziału Nauk o Zdrowi z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
dr hab. Ewelina Król, prof. Uniwersytetu Gdańskiego – dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

Przewodniczący rad dyscyplin naukowych
prof. dr hab. Maria Alicja Dębska-Ślizień – przewodnicząca Rady Nauk Medycznych
prof. dr hab. Wiesław Sawicki – przewodniczący Rady Nauk Farmaceutycznych
prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz – przewodniczący Rady Nauk o Zdrowiu

p.o. Kanclerz
prof. dr hab. Jacek Bigda

Z-ca Kanclerza Kwestor
mgr Zbigniew Tymoszyk

Dyrektor Pierwszej Szkoły Doktorskiej
prof. dr hab. Jacek Witkowski

Przewodniczący Związków Zawodowych
Mirosław Madej

Dyrektor Biblioteki
mgr Katarzyna Falow

Aktualizacja strony: 02.11.2023
Helpdesk IT