Informator o strukturze Uczelni

Start  > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu


PREZYDIUM RADY WYDZIAŁU
prof. dr hab. Przemysław Rutkowski
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu z IMMiT
dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, prof. uczelni
Prodziekan ds. promocji i rozwoju, pierwsza zastępczyni Dziekana
dr hab. Magdalena Błażek, prof. uczelni
Prodziekan ds. jakości kształcenia i praktyk studenckich
prof. dr hab. Marcin Renke
Prodziekan ds. nauki i rozwoju kadr
prof. dr hab. Piotr Wąż
Prodziekan ds. dydaktycznych


SAMODZIELNI PRACOWNICY NAUKI
prof. dr hab. Mariusz Adamek
prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz
dr hab. Łukasz Balwicki, prof. uczelni
prof. dr hab. Andrzej Basiński
prof. dr hab. Dorota Bielińska-Wąż
dr hab. Beata Biernat
dr hab. Andrzej Chamienia
prof. dr hab. Marek Dobosz
dr hab. Maciej Grzybek, prof. uczelni
dr hab. Rita Hansdorfer-Korzon
prof. dr hab. Ewa Iżycka-Świeszewska
dr hab. Zdzisław Kochan
prof. dr hab. Jacek Kot
prof. dr hab. Marek Koziński
prof. dr hab. Wiesław Kruszewski
dr hab. Anna Lass, prof. uczelni
dr hab. Katarzyna Lewandowska-Sikorska
prof. dr hab. Anna Liberek
prof. dr hab. Andrzej Lubiński
prof. dr hab. Krzysztof Łukaszuk
prof. dr hab. Sylwia Małgorzewicz
dr hab. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, prof. uczelni
dr hab. Joanna Moryś
prof. dr hab. Dominik Rachoń
dr hab. inż. Justyna Rogowska
dr hab. Iwona Rybakowska
prof. dr hab. Jacek Sein Anand
prof. dr hab. Mariusz Siemiński
dr hab. Katarzyna Sikorska, prof. uczelni
dr hab. Emilia Sitek, prof. uczelni
dr hab. inż. Magdalena Skotnicka
prof. dr hab. Jarosław Sławek
dr hab. Maciej Stukan
prof. dr hab. Dominika Szalewska
dr hab. Arkadiusz Szarmach
dr hab. Adam Szarszewski
dr hab. Beata Szostakowska
prof. dr hab. Edyta Szurowska
dr hab. Robert Szymczak
dr hab. Wojciech Waldman
prof. dr hab. Jolanta Wierzba
prof. dr hab. Paweł Winklewski
prof. dr hab. Lidia Wolska
dr hab. Wojciech Wołyniec
dr hab. Magdalena Wszędybył-Winklewska
dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni
prof. dr hab. Wiesław Ziółkowski
prof. dr hab. Katarzyna Zorena

PRZEDSTAWICIELE DOKTORANTÓW
mgr Andrzej Berg
mgr Joanna Majewska


PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW
Ewa Celebąk
Jakub Deleżuch
Karolina Graban
Arleta Plitta
Alicja Szmidka


OSOBY ZAPRASZANE PRZEZ DZIEKANA
prof. dr hab. Marcin Gruchała


OSOBY ZAPRASZANE PRZEZ DZIEKANA – KIEROWNICY KIERUNKU
dr Ewa Bandurska
dr Wojciech Cytawa
dr Hanna Nowakowska
dr Jolanta Olszewska
dr Daniel Ślęzak


OSOBY ZAPRASZANE PRZEZ DZIEKANA – P.O. KIEROWNIKA
dr Anna Burkiewicz-Kierzkowska
dr Agata Janaszczyk
dr Renata Piotrkowska
dr Grzegorz Romanowicz
dr Aleksandra Rutkowska


OSOBY ZAPRASZANE PRZEZ DZIEKANA – EMERYTOWANI SAMODZIELNI PRACOWNICY WYDZIAŁU
dr hab. Bogusław Borys
prof. dr hab. Jacek Górski
dr hab. Bogdan Jaremin
prof. dr hab. Wiesława Łysiak-Szydłowska
prof. dr hab. Mikołaj Majkowicz
dr Zdzisław Sićko
prof. dr hab. Joanna Stańczak
dr hab. Dariusz Wieczorek


OSOBY ZAPRASZANE PRZEZ DZIEKANA – ADMINISTRACJA
Dorota Muszyńska-Marcinkowska
Piotr Radzik
Agnieszka Wyszomirska

Aktualizacja strony: 07.02.2023
Helpdesk IT