Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra Anatomii  > Zakład Embriologii

Zakład Embriologii

Katedra Anatomii
Numer MPK: 213

Kierownik:
prof. dr hab. med. Mirosława Cichorek

prof. dr hab. med. Mirosława Cichorek

embriologia@gumed.edu.pl
Adres:Dębinki 1, 80-211, Gdańsk
Tel.:58 349 14 96
Tel./fax:58 349 14 95
E-mail:embriologia@gumed.edu.pl

Z HISTORII SAMODZIELNEJ PRACOWNII EMBRIOLOGII

na podstawie artykułu prof. Zofii Zegarskiej zamieszczonego w suplemencie 2 do “Ann. Acad. Med. Ged.” tom XXV-1995, wydanym z okazji 50-lecia Akademii medycznej w Gdańsku

“Opisując historię Samodzielnej Pracowni Embriologii, nie sposób nie wrócić do przeszłości nauczania embriologii w Polsce, do czasów przedwojennych, kiedy to prof. Stanisław Hiller jako młody student, a potem asystent po ukończeniu Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczął pracę w zakładzie wybitnego embriologa prof. Emila Godlewskiego w Krakowie. W 1928 roku uzyskał tam również veniam legendi właśnie z zakresu embriologii. W 1929 r. prof. Hiller został powołany na kierownika Zakładu Histologii i Embriologii Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

(…) W roku 1945 profesorowie Hiller i Reicher przyjechali do Gdańska jako jedni z pierwszych włączyli się do odgruzowywania miasta, porządkowania i reorganizowania starego niemieckiego Zakładu Anatomii, który oprócz anatomii opisowej zajmował się histologią i embriologią. Z tego zakładu powstały dwa odrębne zakłady: Zakład Anatomii oraz Zakład Histologii i Embriologii Akademii Lekarskiej w Gdańsku. (…)
Idea powstania odrębnej jednostki dydaktycznej z zakresu embriologii w AMG zrodziła się w okresie, kiedy prof. Stanisław Hiller zbliżał się do wieku emerytalnego i pojawił się problem objęcia po nim Zakładu Histologii i Embriologii. Był to rok 1962.
(…) m.in. prof. Reicher, prof. Mozołowski oraz prof. Hiller jako ustepujący kierownik stwierdzili, że najlepiej będzie podzielić Zakład na dwie jednostki i ze względu na to, że dr med. Stanisław Zawistowski doktorat i habilitację robił z histologii, dać mu kierownictwo Zakładu Histologii, a dr med. Zofii Zegarskiej, ponieważ doktorat i habilitację robiła z embriologii, powierzyć kierownictwo Zakładu Embriologii, w którym prof. Hiller mógłby pracować naukowo do końca życia, uznali jednocześnie, że wydzielenie embriologii podniesie rangę tego przedmiotu, którego stanowczo za mało uczy się w kraju i że należy również wprowadzić oddzielny stopień z embriologii z wpisem do indeksu na wzór podzielonego Zakładu Histologii i Embriologii w Pradze. (…)
W roku 1972 wydzielono z Zakładu Histologii i Embriologii – Samodzielną Pracownię Embriologii.
W 2008 r. Samodzielna Pracownia Embriologii zostaje włączona do Katedry Anatomii i przekształcona w Zakład Embriologii. W sierpniu 2018 roku została powołana w Zakładzie Embriologii Pracownia Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej, której pracami kieruje prof. dr hab. Michał Pikuła.

Kierownicy Zakładu:
1. prof. nadzw. dr hab. med. Zofia Zegarska 1972 – 1996
2. prof. zw. dr hab. med. Krystyna Kozłowska 1996 – 2005
3. prof. dr hab. n. med. Mirosława Cichorek 2005 – ……

Aktualizacja strony: 01.07.2024
Michał Pikuła, Agata Tymińska, Sylwia Wysocka