Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra Anatomii  > Zakład Embriologii

Zakład Embriologii

Katedra Anatomii

DYDAKTYKA

NAUCZANIE EMBRIOLOGII

Embriologia nauczana jest na następujących wydziałach:

A. WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGICZNYM:

1. kierunek lekarski – polskojęzyczny
2. kierunek lekarski anglojęzyczny
3. kierunek lekarsko-dentystyczny

B. Wydziale Nauk o Zdrowiu

1. kierunek położnictwo
2. kierunek położnictwo pomostowe uzupełniające

C. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUM-ed

1. kierunek – Biotechnologia

W Zakładzie realizowane są zajęcia fakultatyne:

1. Embriopatie

Aktualizacja strony: 01.07.2024
Michał Pikuła, Agata Tymińska, Sylwia Wysocka