Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra Anatomii  > Zakład Embriologii

Zakład Embriologii

Katedra Anatomii

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

Prowadzone projekty:

 • Grant finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju “Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach”, program „Nowoczesne technologie materiałowe – TECHMATSTRATEG”. Konsorcjum BIONANOVA (Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Innovabion sp. z o.o), realizacja 2019-2022. Kierownik zadania WP9: prof. dr hab. Michał Pikuła, umowa nr TECHMATSTRATEG2/410747/11/NCBR2019. Więcej na temat projektu>>>

 • Grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki “Wpływ komórek macierzystych tkanki tłuszczowej na hodowane in vitro komórki skóry uzyskiwane od pacjentów poddanych chemioterapii” (UMO-2019/33/B/NZ7/02676). Zakład Embriologii, Gdański Uniwersytet Medyczny (realizacja 2020 – 2024). Kierownik projektu: prof. dr hab. Michał Pikuła
 • Grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki “Badanie bezpieczeństwa onkologicznego tkanki tłuszczowej, frakcji macierzy tkanki tłuszczowej oraz komórek macierzystych w układzie in vitro” Zakład Embriologii, Gdański Uniwersytet Medyczny (realizacja 2022 – 2023). Kierownik projektu: dr Aneta Skoniecka
 • Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działania 4.4), Inkubator 4.0. Nowe polimerowe systemy uwalniania substancji aktywnych otrzymywane metodą druku 3D do zastosowania jako opatrunki wspomagające gojenie zakażonych ran. Projekt realizowany we współpracy z Katedrą Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska (realizacja 2021-22, nr projektu 12/2020/II4.0). Kierownik projektu: dr Milena Deptuła.
 • MN 01-0138/08
  Wpływ indukowanej melanizacji na biologię komórek czerniaka amelanotycznego – projekt zakończony
 • St-02-0075
  Charakterystyka komórek macierzystych czerniaka linii melanotycznej i amelanotycznej czerniaka przeszczepialnego chomika – projekt zakończony
 • NZ
  Synteza i badania biologiczne nowo funkcjonalizowanych pochodnych akrydyna/akrydonu jako potencjalnych związków przeciwnowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka i neuroblastomy – projekt zakończony
Aktualizacja strony: 13.06.2024
Michał Pikuła, Agata Tymińska, Sylwia Wysocka