Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra Anatomii  > Zakład Embriologii

Zakład Embriologii

Katedra Anatomii

PRACOWNIA INŻ. TKANKOWEJ I MEDYCYNY REGENERACYJNEJ

Prof. M. Pikuła

W Pracowni Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej GUMed prowadzimy badania nowych związków aktywnych biologicznie, biomateriałów oraz biologii komórek macierzystych, jak również prace z zakresu epigenetyki i regeneracji tkanek. Badania wykonujemy w Zakładzie Embriologii oraz Anatomii Klinicznej Katedry Anatomii GUMed.

Inżynieria tkankowa to stosunkowo nowa gałąź nauki, która bazuje na biotechnologii, biologii molekularnej, nanotechnologii oraz naukach pokrewnych. Tzw. triada inżynierii tkankowej (ang. tissue engineering triad) obejmuje trzy główne elementy: komórki, rusztowania (tzw. skafoldy) oraz czynniki wzrostu. Znalezienie i odpowiednie połączenie tych elementów umożliwia stworzenie zaawansowanego produktu leczniczego do szeregu zastosowań klinicznych. Inżynieria tkankowa, dzięki translacyjnemu charakterowi, jest dzisiaj podstawą medycyny regeneracyjnej i spersonalizowanej.

Nasze badania aktualnie skupiają się nad komórkami macierzystymi (głównie skóry i tkanki tłuszczowej), peptydami aktywnymi biologicznie (o działaniu pro-regeneracyjnym i immunoregulacyjnym) oraz mechanizmami epigenetycznymi w regeneracji i aktywności układu immunologicznego.

W ramach programu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” oferujemy współpracę i możliwość wykonania wybranych badań naukowych dotyczących m.in. analiz cytometrycznych, badań z wykorzystaniem platformy Luminex, druku 3D.

Wykonujemy analizy zgodnie z indywidualnymi zleceniami z dostosowaniem do konkretnych potrzeb. Koszt analiz wyceniany jest indywidualnie.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA NASZEJ STRONIE: MEDREG.GUMED.EDU.PL

Kontakt:

Prof. dr hab. Michał Pikuła
Zastępca Dyrektora Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed
Pracownia Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej
Zakład Embriologii, Wydział Lekarski
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 1, budynek Collegium Biomedicum, 80-210 Gdańsk
tel. 58 3491368, 58 3491497
E-mail: pikula@gumed.edu.pl
ORCID: 0000-0001-7751-9781

www.medreg.gumed.edu.pl


Zakład Embriologii, bud. CBM

Obszary badań Pracowni ITiMReg

Projekt Regennova

Regennova

TECHMATSTRATEG NCBR

Konsorcjum Bionanova

Aktualizacja strony: 13.06.2024
Michał Pikuła, Agata Tymińska, Sylwia Wysocka