Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra Anatomii  > Zakład Embriologii

Zakład Embriologii

Katedra Anatomii

PROFIL

*Synteza i badania biologiczne nowo funkcjonalizowanych pochodnych akrydyny/akrydonu jako potencjalnych związków przeciwnowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka i neuroblastomy.

*Biologia komórek macierzystych skóry i tkanki tłuszczowej.

*Wpływ peptydowych pochodnych angiopoetynopodobnego czynnika wzrostu na aktywność biologiczną komórek macierzystych tkanki tłuszczowej.

*Charakterystyka komórek macierzystych czerniaka linii melanotycznej i amelanotycznej czerniaka przeszczepialnego chomika.

  • Wpływ indukowanej melanizacji na biologię komórek czerniaka amelanotycznego.

  • Ocena zdolności do proliferacji i śmierci komórek nabłonka jamy ustnej u osób niepalących i palących tytoń.

  • Ocena zdolności do apoptozy komórek czerniaków przeszczepialnych chomika w aspekcie różnic biologicznych tych nowotworów.

  • Porównawcze badania błon plazmatycznych czerniaków przeszczepialnych o różnym stopniu zróżnicowania.

  • Reaktywność immunologiczna makrofagów otrzewnowych chomików w odpowiedzi na rozwój czerniaków przeszczepialnych o różnym stopniu złośliwości.

  • Aktywność sekrecyjna komórek czerniaków przeszczepialnych w zestawieniu ze stopniem ich zróżnicowania

  • Udział wybranych regulatorów cyklu komórkowego w proliferacji komórek linii melanotycznej i amelanotycznej czerniaka przeszczepialnego chomika

  • Ocena faz cyklu komórek czerniaka linii melanotycznej i amelanotycznej ginących drogą apoptozy.
Aktualizacja strony: 10.04.2024
Michał Pikuła, Agata Tymińska, Sylwia Wysocka