Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra Anatomii  > Zakład Embriologii

Zakład Embriologii

Katedra Anatomii

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE EMBRIOLOGIA ANTE PARTUM

Studenckie Koło Naukowe Embriologia ANTE PARTUM 2022/2023
Aktualne informacje tutaj: antepartum.skn.gumed.edu.pl

*********************************************************************************

Spotkania z Embriologią – odsłona IV, 23 lutego 2023 “ O badaniach prenatalnych okiem genetyka”

W ramach cyklicznych, otwartych spotkań z Embriologią Prelegentką będzie dr Izabela Brożek z Katedry i Zakładu Biologii i Genetyki Medycznej GUMed, która przybliży nam tematykę badań prenatalnych.

Serdecznie zapraszamy!
Szczegóły poniżej*********************************************************************************************
Nasze koło zyskało nowe logo oraz media społecznościowe.

Zachęcamy do śledzenia, aby być na bieżąco.
Do zobaczenia!

Logo SKN

SKN na FB

SKN na Instagramie
******************************************************************************************
Spotkania z Embriologią – odsłona III, Obserwacje cyklu mięsiączkowego w leczeniu niepłodności

W rachach odsłony III spotkań z Embriologią poruszona została tematyka regulacji cyklu miesiączkowego i zaburzeń miesiączkowania. Gościnią była Wasza koleżanka z V roku studiów kierunku Lekarskiego p.Paula Ufnal, która w oparciu o własne, już kilkuletnie doświadczenie jako instruktorka obserwacji cyklu, opowiedziała czego możemy się dowiedzieć i jak zareagować w kontekście naszego zdrowia prokreacyjnego.

Serdecznie dziękujemy Prelegentce i Wam za tak liczne przybycie!********************************************************************************************
Zapraszamy na trzecie już spotkanie dn. 12.01.2023 godz. 15:30
Szczegóły poniżej
***********************************************************************************************
Rozstrzygnięcie konkursu na nazwę SKN

W ogłoszonym konkursie na nazwę koła zostało zaproponowanych 20 nazw, z czego opiekunki wybrały 3 faworytów: Ante partum. Embryo logos i Embryoteam. W dniu 8.12.2022 roku członkowie koła w drodze tajnego głosowania (z wykorzystaniem Mentimeter) niemal jednogłośnie zdecydowali o wyborze Ante partum na nazwę koła. Nagroda dla autora zwycięskiej nazwy trafiła do studenta I roku kierunku Lekarskiego – Macieja Pancewicza. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy!


********************************************************************************************

Spotkania z Embriologią – odsłona II z dnia 08.12.2022, Bank Mleka kobiecego

W dniu 8 listopada 2022 roku zaproszoną prelegentka była położna p. mgr Izabela Drążkowska – koordynator Banku Mleka Kobiecego przy UCK w Gdańsku. Opowiedziała licznemu gronu słuchaczy (przyszłym lekarzom i położnym) o: dobroczynnych właściwościach mleka kobiecego, możliwościach jego gromadzenia i przechowywania; analizom, którym jest poddawane oraz jego zastosowaniu klinicznym.
Dzięki istnieniu instytucji BMK każde z przedwcześnie urodzonych dzieci w naszym szpitalu (z oddziałów neonatologicznych) karmione jest mlekiem kobiecym, co dzięki ich właściwościom immunomodulacyjnym pozwala na ich szybszy i prawidłowy rozwój.
Gościni jako doświadczona położna laktacyjna odpowiedziała na każde z zadanych pytań, rozwiewając wszelkie wątpliwości, a niekiedy obalając krążące mity.

Pani Izo, serdecznie dziękujemy!


Zapraszamy na drugie spotkanie 08.12.2022 godz. 15:30
Szczegóły poniżej
*****************************************************************************************

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE EMBRIOLOGIA REAKTYWACJA 2022/2023
Zapraszamy na pierwsze spotkanie 17.11.2022 godz. 16:00
Szczegóły poniżej*******************************************************************************************
Studenckie Koło Naukowe Embriologia 2016/17


Ze sprawozdania z działalności koła w 2016/17 roku:
1. 9. 11. 2016 r., – spotkanie organizacyjne podczas, którego omówiono główne założenia pracy w kole i określono kierunki zainteresowań na rok najbliższy;
2. 15. 12. 2016 r. – omówienie tematyki sympozjum “Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub matki – postępowanie, rokowanie, możliwości pomocy i wsparcia rodziny” z 4. 12. 16 r. – prezentacja Weroniki Olszewskiej, Alicji Wojtal;
3. 3. 03. 2017 r. – wykład Aleksandry Mędzy (VI rok lekarski, instruktorka Metod Rozpoznawania Płodności) pt.”Jak zrozumieć płodność krok po kroku?” dla Studentów I roku Położnictwa; – prezentacja streszczająca artykuł “Wady letalne u płodów i noworodków (…)”, dr hab. med. T. Dangel’a – Edyta Maciejewska;
4. 30. 03. 2017 r. – prezentacja streszczająca artykuł o szansach przeżycia dzieci urodzonych w 22-24 tygodniu – Aleksander Żurawski;
5. 7.04. 2017 r. – szkolenie przygotowujące studentów z SKN Embriologia oraz spoza koła do prowadzenia lekcji-warsztatów dla uczniów gimnazjów i szkół średnich o negatywnym wpływie na zarodek/płód alkoholu spożywanego przez kobietę podczas ciąży. Szkolenie przeprowadzone przez lek. med. Grażynę Rymaszewską, dr hab. Marka Wiergowskiego, stud. Marię Rudzińską, stud. Joannę Sztychmiler , dr M. Wachulską;
6. 24.04.2017 r. – prezentacja “Charakterystyka zespołu Warkany’ego /trisomia chromosomu 8/” – Alicja Wojtal;
7. 22. 05. 2017 r. – spotkanie organizacyjne dotyczące organizacji stoiska „Od zapłodnienia do urodzenia” na Medyczny Dzień Nauki;
8. 2. 06. 2017 r.- prezentacja “Charakterystyka zespołu Wolffa-Hirschorn’a /delecja chromosomu 4/” – Weronika Olszewska; – spotkanie podsumowujące rok akad. 2016/17.
Tematyka spotkań obejmowała ponadto:
- omawianie zagadnień związanych ze współpracą z p. Grażyną Rymaszewską (Fundacja „Trzeźwość”), która dotyczy przede wszystkim: – organizacji lekcji – warsztatów o rozwoju prenatalnym człowieka w kontekście szkodliwości alkoholu spożywanego przez kobiety w ciąży. Studentki SKN Embriologia również w tym roku przeprowadziły kilkadziesiąt lekcji -warsztatów w szkołach gimnazjalnych i średnich w Gdańsku i innych miastach woj. Pomorskiego;
- przygotowanie materiałów koniecznych do redagowania ogólnodostępnej strony internetowej 9miesiecyincognito.pl popularyzującej wiedzę o rozwoju prenatalnym człowieka;
- omawianie zagadnień dotyczących przygotowania materiałów i organizacji stoiska na konferencję “Interdyscyplinarne leczenie niepłodności” (25.marzec.2017 r.), na Medyczny Dzień Nauki (26. maj 2017 r.) oraz obchody Światowego Dnia FAS w Kościerzynie (9. wrzesień 2017r.)
Członkowie koła uczestniczyli w: 1. Sympozjum naukowym “Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub matki – postępowanie, rokowanie, możliwości pomocy i wsparcia rodziny”, 4 grudnia 2016, Warszawski Uniwersytet Medyczny – jako słuchacze 2. Konferencji naukowo-szkoleniowej „On pije, ona się leczy. Problemy współuzależnionych kobiet”, 15 października 2016, Gdański Uniwersytet Medyczny – jako słuchacze 3. Konferencji “Interdyscyplinarne leczenie niepłodności”, 25.03.2017 r., Gdański Uniwersytet Medyczny – jako słuchacze wykładów, oraz organizatorzy stoiska SKN Embriologia oraz współudział w organizacji konferencji .
A ponadto w maju odbył się wywiad informujący o założonym przez studentki blogu 9miesiecyincognito.pl – Gość Niedzielny nr 20, 21. maja 2017 r., str. V, “Już nie incognito”, Jan Hlebowicz – Weronika Olszewska, Joanna Sztychmiler, Małgorzata Wachulska.

2015/2016
W roku akademickim 2015/2016 tematyka spotkań SKN Embriologia obejmowała przede wszystkim:
- omawianie zagadnień związanych ze współpracą z p. Grażyną Rymaszewską (Fundacja „Trzeźwość”), która dotyczy głównie:
- organizacji lekcji – warsztatów „W ciąży ani kieliszka”; Studentki SKN Embriologia wraz ze Studentkami m. in. psychologii, pedagogiki, fizjoterapii w okresie od września 2015 r. do czerwca 2016 r. przeprowadziły ok. 50 lekcji-warsztatów „W ciąży ani kieliszka” w szkołach gimnazjalnych i średnich w Gdańsku, Starogardzie Gdańskim, Kwidzynie, Ostaszewie.
Program profilaktyki FAS został doceniony przez Panią Hannę Zych – Cisoń członka Zarządu Województwa Pomorskiego na spotkaniu 22. stycznia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.
- omawianie zagadnień dotyczących przygotowania materiałów (zakładki, krzyżówki, quizy, ulotka i plakaty „Planujesz ciążę? Przygotuj się”) i organizacji stoiska na Piknik Na zdrowie (11.czerwiec 2016 r.) oraz III Pomorskie obchody Światowego Dnia FAS w Starogardzie Gdańskim (10. wrzesień 2016r.)


Ponadto Studenci SKN Embriologia uczestniczyli w roku 2015/2016 jako słuchacze:
- w wykładzie prof. Bogdana Chazana „Sumienie: na ile podpowiada źle, na ile dobrze” – 24.02. 2016 r., GUMed
- w I edycji „Spotkań z Pediatrią” zorganizowanej przez SKN Diabetologii i Endokrynologii – 2. 04. 2016 r., GUMed
- w wykład dr hab. Adama Szarszewskiego (Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych Katedry Medycyny Społecznej GUMed). Wykład został wygłoszony w ramach spotkań Wydziału II Nauk Biologicznych i Medycznych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, których gospodarzem jest dr hab. Mirosława Cichorek – 19.04.2016 r.
- w wykładzie szkoleniowym dr hab. Jolanty Wierzby „Medyczne aspekty FASD”, 21. 05. 2016 r., Fundacja Fascynacje, Gdańsk
- w konferencji „Oblicza stresu w relacjach rodzinnych” – 3-4.06.2016 r., GUMed
Ponadto 11.03.2016 r. w auli A Collegium Biomedicum, GUMed zorganizowaliśmy wykład Aleksandry Mędzy (V rok lekarski, instruktorka Metod Rozpoznawania Płodności) pt.”Jak zrozumieć płodność krok po kroku? – oczami pacjentki, położnej, lekarza” dla członków SKN Embriologia oraz Studentów I roku Położnictwa

2014/2015
Rok akademicki 2014/15 był pierwszym rokiem spotkań studentów kierunków lekarskiego i położnictwa w ramach Studenckiego Koła Naukowego Embriologia, działającego przy Zakładzie Embriologii. Główne założenia pracy w SKN to: poszerzanie wiedzy z zakresu rozwoju płodowego człowieka, poznawanie zdobyczy nauki w zakresie badań prenatalnych i ich skuteczności w wykrywaniu wad płodu, lekcje dla szkół, czynniki oddziaływujące na zdrowie matki i dziecka w okresie ciąży.

W minionym roku m. in. spotkaliśmy się z Panią Beatą Król – pielęgniarką koordynującą Domowe Hospicjum dla Dzieci – która przedstawiła nam założenia działania Hospicyjnej Opieki Perinatalnej w Gdańsku. Natomiast realizując plan
własnego poszerzenia wiedzy nt. wpływu alkoholu na rozwój zarodka/płodu i jego konsekwencji postnatalnych tak, aby przygotować się do przeprowadzenia lekcji na ten temat w szkołach gimnazjalnych i licealnych nawiązaliśmy współpracę ze specjalistami, m. in. z dr inż. Markiem Wiergowskim z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej GUMed, z lek. med. Grażyną Rymaszewską i mgr Kamilem Roszkowskim z Fundacji Trzeźwość, z mgr Iwoną Kuźmicką – pedagog w Gimnazjum nr 10 w Gdańsku.

Ponadto studenci SKN Embriologia uczestniczyli jako słuchacze w:
- X Gdańskich Spotkaniach z Etyką Lekarską „Aspekty kliniczne i etyczne aborcji”, GUMed
- konferencji Ochrona Zdrowia Prokreacyjnego – „Profilaktyka i leczenie niepłodności” , Gdańsk
- konferencji naukowo-szkoleniowej – „Kobieta a alkohol” , GUMed
- warsztatach – prowadzonych przez lek. med. Grażynę Rymaszewską , dr hab. Mirosławę Cichorek, dr Marka Wiergowskiego i mgr Iwonę Kuźmicką – przygotowujących studentów do pracy z uczniami nt. „W ciąży ani kieliszka” w ramach kampanii STOP FAS, organizowanej we współpracy ze studentami kierunków: psychologia, socjologia i pedagogika Uniwersytetu Gdańskiego, GUMed
W maju i czerwcu 2015 r. według przygotowanego scenariusza studenci SKN (wraz ze studentami psychologii i pedagogiki) przeprowadzili pierwsze lekcje w gimnazjum nt. wpływu alkoholu na zarodek/płód.Studenci SKN wzięli również udział w Medycznym Dniu Nauki w ramach XIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki – włączając się w przygotowanie stanowiska „Wczesne stadia rozwoju embrionalnego człowieka”. Jedna ze studentek wygłosiła także wykład „Dziękuję, moje dziecko nie pije”.

Planujemy kontynuację prowadzenia warsztatów w szkołach „W ciąży ani kieliszka”, udział w kolejnym Medycznym Dniu Nauki czy w Pikniku na zdrowie.

Zapraszamy zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i pełnych pomysłów studentów kierunków: lekarskiego i położnictwa do aktywnego włączenia się w pracę Studenckiego Koła Naukowego Embriologia

Aktualizacja strony: 07.06.2023
Michał Pikuła, Agata Tymińska, Sylwia Wysocka