Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Komisje rektorskie (2020-2024)  > Komisja Socjalno-Bytowa

Komisja Socjalno-Bytowa

Komisje rektorskie (2020-2024)

Przewodniczący
prof. dr hab. Iwona Inkielewicz-Stępniak

Sekretarz
mgr Aleksandra Skonieczna

Członkowie
mgr Dorota Małż
dr Halina Nowalska-Kwapisz
mgr Małgorzata Pawlak
mgr Wioletta Podjacka
Henryka Steinhardt
dr hab. Beata Szostakowska
inż. Włodzimierz Sychta
mgr Ewa Tokarska-Pietrzak
mgr Katarzyna Trun

Aktualizacja strony: 27.06.2022
Helpdesk IT